Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? – TAK!

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
I etap (szkolny) odbędzie się w dniach 7 – 11 kwietnia 2014

Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 1 raz,
c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych na dany dzień dla danego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
100 uczniów w skali kraju, z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie (szkolnym), kwalifikowana jest do II etapu.

Rejestracja uczniów do Konkursu odbywa się w dniach 26.03.2014 – 07.04.2014 do godziny 15:00 na stronie konkursu.

Wynik Olimpiada Języka Niemieckiego

Marta Laskowska z klasy 2a zakwalifikowała się do finału XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Finał centralny odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 - 30 marca 2014 roku.

Gratulujemy

V Sowa Matematyczna

Olimpiada "Sowa Matematyczna" ma charakter internetowego testu (istnieje możliwość wyboru wersji drukowanej) na którego rozwiązanie przeznaczona jest godzina zegarowa (60 minut).

Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr od każdej zgłoszonej osoby.

W pierwszym etapie konkursu, we wszystkich kategoriach testy składają się z 30 zadań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności; każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Niewielka część zadań może wykraczać poza podstawę programową. Do każdego zadania zamkniętego dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. W przypadku gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną nie otrzymuje żadnego punktu.

W drugim etapie uczniowie otrzymują do rozwiązania 6 zadań otwartych; za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.

Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów w wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Jedna pojedyncza grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera.

Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie kilkudziesięciu drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach, lecz każdy uczeń odpowiada za swoją pracę indywidualnie. II etap jest zarazem etapem finałowym.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych.
Jest całkowity zakaz korzystania z kalkulatora, internetu oraz innych form, które mogą pomóc w rozwiązywaniu egzaminu.

Nagrodami dla zwycięzców będą laptopy.

Więcej informacji u p. Konrada Małkińskiego. Zapisy trwają do 5 marca 2014 r.

Net Masters Cup 2014

Ruszają zapisy do konkursu wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych Net Masters Cup.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, do 20 roku życia. Konkurs jest drużynowy - 3-osobowe drużyny składają się z uczniów aktualnie uczęszczających do tej samej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego (jeden nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn z jednej szkoły, jeden uczeń może należeć tylko do jednej drużyny).

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

Drużyny zostaną przydzielone do 7 okręgów. Do I etapu przystępują wszystkie zarejestrowane drużyny. Do II etapu przechodzi po 50 najlepszych drużyn z każdego okręgu. Do Finału przechodzą 3 najlepsze drużyny z każdego okręgu.
I etap  - eliminacje w formie testów on line zostanie rozegrany w okresie 17-21 marca 2014 roku. O szczegółowym terminie testów każda drużyna zostanie powiadomiona mailowo.
II etap  - półfinały w formie testów online zostanie rozegrany w okresie 14-16 kwietnia 2014.
Wielki Finał – rozgrywki na żywo – odbędzie się 16 czerwca 2014.

Nagrodą główną dla najlepszej drużyny w Finale jest pakiet pełnej opieki na studiach dla każdego z trzech członków drużyny oraz sprzęt elektroniczny. Studia muszą być podjęte na polskiej uczelni na kierunku informatycznym. Pakiet składa się z:

a.    I ROK STUDIÓW: Roczne stypendium. Studiując na wybranej przez siebie Uczelni w Polsce o profilu informatycznym, każdy finalista otrzymuje kwotę 5000,00 zł za  semestr. Stypendium zależne jest od wyników uzyskanych na koniec semestru, naliczane po uzyskaniu średniej minimalnej, tj. 4,0
b.    II ROK STUDIÓW:  wakacyjny płatny staż w Grupie Allegro wraz z opłaconym mieszkaniem w Poznaniu, jeśli finalista przyjedzie spoza Poznania
c.    III ROK STUDIÓW: wejściówki na 3 wybrane przez siebie konferencje tematyczne, organizowane w Polsce
d.    IV ROK STUDIÓW: warsztaty z trenerami Grupy Allegro
e.    V ROK STUDIÓW:  wsparcie merytoryczne działu IT przy pisaniu pracy magisterskiej

Jeśli zdobywca I miejsca nie zdecyduje się na szkołę w Polsce oraz na szkołę o profilu informatycznym otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 zł.

Członkowie drużyn, które zajęły II i III miejsce podczas finału otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny), pakiet wejściowek na wybrane prestiżowe konferencje IT w Polsce oraz specjalne dyplomy.

Drużyny można zgłaszać do p. Konrada Małkińskiego, do dnia 7 marca 2014roku.

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka Innego Wymiaru"

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka Innego Wymiaru" są kontynuacją organizowanych we wcześniejszych latach konkursów Kwadratura Koła.

W Mistrzostwach uczniowie, podzieleni na kategorie wiekowe, będą mogli sprawdzić swoją wiedzę zdobytą w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne oraz utrwaloną poprzez gry i łamigłówki zamieszczone na portalu ELITMAT SPACE.

Korzyści dla uczniów:
    Możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia.
    Uczniowie otrzymają zbiory zadań z przykładowymi zadaniami konkursowymi do ćwiczeń oraz płyty CD z multimedialnymi materiałami edukacyjnymi.
    Własne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami. Dostęp do portalu zostanie  wzbogacony o Strefę Premium (płatną dla pozostałych użytkowników portalu) w wersji rozszerzonej, gdzie zamieszczane będą dodatkowe materiały i wskazówki pomocne w przygotowaniach do konkursu.
    Możliwość zdobycia nagród rzeczowych. Laureaci poszczególnych kategorii zostaną nagrodzeni sprzętem elektronicznym tj. tablety, odtwarzacze Mp3, czytniki e-book'ów, iPod'y, jak również grami i książkami.
    Za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy
    Laureaci pierwszych 10 miejsc w kraju w kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, zostaną zaproszeni na letnie wyjazdowe warsztaty matematyczne w Zakopanem.
Zapisy i opłatę w wysokości 8 zł przyjmuje do 20.12.2013 r. p. Konrad Małkiński.

Liga Matematyczna 2013/14

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ligi Matematycznej organizowanej przez Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs przygotowany został z myślą o młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Mamy nadzieję, że będzie zarówno okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, jak i możliwością poznania ciekawych zakątków matematyki, zwłaszcza że przeznaczony jest nie tylko dla tych uczniów, którzy szczególnie interesują się przedmiotem.

Wszyscy laureaci tegorocznej edycji Ligi Matematycznej otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe.

Regulamin

Zadania I etapu Termin nadsyłania rozwiązań 10 stycznia 2014r.

 

Będzie się działo

18-04-2014 piątek
Wielki Piątek

19-04-2014 sobota
Wielka Sobota

20-04-2014 niedziela
Niedziela Wielkanocna

21-04-2014 poniedziałek
Poniedziałek Wielkanocny

22-04-2014 wtorek
Międzynarodowy Dzień Ziemii