Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: pan Krzysztof Czapiewski

Zastępca: pani Karolina Kolińska

Skarbnik: pani Monika Świtała

Sekretarz: pan Krzysztof Sowa,

Członek Zarządu: pani Dominika Lass – Ronkowska

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: pan Dariusz Basendowski

Zastępca: pan Rajmund Knitter

Członek Komisji: pan Michał Gintowt

 

 

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców! Wysokość składki: 40 zł (możliwość zapłaty w dwóch "ratach": 2 x po 20 zł).

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto RR: 86 8328 0007 2001 0006 7667 0002.

Regulamin Rady Rodziców