I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 check 30

Szkolny kiermasz podręczników

8 września 2023 r.

 check 30

Narodowe Czytanie 2023 – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

8 września 2023 r.

 check 30

VIII Regaty o Puchar Dyrektora I LO

9 września 2023 r.

 check 30

Tydzień chrztów klas pierwszych

11 - 15 września 2023 r.

 check 30

Posiedzenie rady pedagogicznej – nadzór pedagogiczny.

14 września 2023 r.

 check 30

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas I i klasy 4Cc/4c.

20 września 2023 r. godz. 17:00

 check 30

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas II , III

21 września 2023 r. godz. 17:00

 check 30

III Rejs uczniów I LO na Pogorii.

22 września – 1 października 2023 r.

 check 30

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

26 września 2023 r. godz. 17:00

 check 30

Wrześniówka z Wybickim

27 -29 września 2023 r.

 check 30

Ślubowanie klas pierwszych, połączone z urodzinami patrona szkoły

29 września 2023 r.

 check 30

Przyjmowanie elektronicznychdeklaracji maturalnych uczniów klas IV

do 30 września 2023 r.

 check 30

Fotograf – zdjęcia klasowe

5 października 2023 r.

 check 30

Koncert Jesienny; szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2023 r.

 check 30

Święto Edukacji Narodowej.

14 października 2023 r.

 check 30

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

16 października 2023 r.

 check 30

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć.

1 listopada 2023 r.

 check 30

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2 – 3 listopada 2023 r.

 check 30

Hymn dla Niepodległej – obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2023 r.

 check 30

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2023 r.

 check 30

Próbna matura z Operonem

21-24 listopada 2023 r.

 check 30

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i IV

27 listopada 2023 r. godz. 17:00

 check 30

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas II i III

28 listopada 2023 r. godz. 17:00

 check 30

Koncert Wigilijny i wigilie klasowe

22 grudnia 2023 r.

 check 30

Propozycja ocen semestralnych

22 grudnia 2023 r.

check 30 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

 check 30

Nowy Rok

1 stycznia 2024 r.

 check 30

Wystawienie ocen na semestr pierwszy

5 stycznia 2024 r.

 check 30

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2024 r.

 check 30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

9 stycznia 2024 r.

 check 30

Początek semestru drugiego

15 stycznia 2024 r.

 check 30

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

 check 30

Złożenie ostatecznych elektronicznych deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV.

7 lutego 2024 r.

 check 30

IV Rejs uczniów I LO na Pogorii.

8 – 17 marca 2024 r.

 check 30

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I ,III

13 marca 2024 r. godz. 17:00

 check 30

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas II , IV

14 marca 2024 r. godz. 17:00

 check 30

Rekolekcje Wielkopostne

18 – 20 marca 2024 r.

 check 30

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 check 30

Propozycja ocen końcowych dla klas IV

12 kwietnia 2024 r.

 check 30

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas IV

19 kwietnia 2024 r.

 check 30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas IV

23 kwietnia 2024 r.

 check 30

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV

26 kwietnia 2024 r.

 check 30

Święto Pracy – dzień wolny

1 maja 2024 r.

 check 30

Święto Flagi – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

2 maja 2024 r.

 check 30

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

3 maja 2024 r.

 check 30

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny z j. polskiego PP)

7 maja 2024 r.

 check 30

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny matematyki z PP)

8 maja 2024 r.

 check 30

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny z j. angielskiego PP)

9 maja 2024 r.

 check 30

Obowiązkowy próbny egzamin maturalny z wybranego przedmiotu rozszerzonego dla uczniów klas III.

maj 2024

 

Spotkanie rekrutacyjne dla ósmoklasistów i ich rodziców – połączone z dniem otwartym szkoły.

28maja 2024 r. godz. 17:00

 check 30

Boże Ciało

30 maja 2024 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 maja 2024 r.

 

Wywiadówka dla klas I - III

6 czerwca 2024 r.

 

IX Regaty o Puchar Dyrektora I LO

8 czerwca 2024 r.

 

Wystawienie proponowanych ocen rocznych uczniom klas I-III

7 czerwca 2024 r.

 

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas I-III

14 czerwca 2024 r.

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas I-III

18 czerwca 2024 r.

 

Szkolny Dzień Kultury

19 czerwca 2024 r.

 

Szkolny Dzień Sportu

20 czerwca 2024 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.