28 lutego i 6 marca 2024 roku uczniowie klas IIIE i IIIEe pod opieką wychowawczyni p. Anny Kąkol i p. Wiesława Piwowarczyka uczestniczyli w projekcie „ABC – morskiej edukacji w Akademii Marynarki Wojennej”. Były to dwa pierwsze z pięciu organizowanych spotkań.
Podczas pierwszych zajęć na terenie AMW uczniowie zapoznali się z historią uczelni, jej tradycjami, strukturą sił okrętowych MW, osiągnięciami naukowymi Akademii. Poznali też wybrane elementy bazy dydaktycznej, między innymi planetarium, stanowisko symulacji obsługi jednostek pływających, strzelnicę, laboratorium wytrzymałosci materiałów, wnętrze łodzi podwodnej.
Drugie spotkanie poświęcone było teorii i praktyce obsługi broni palnej.
Kolejne dotyczyć będą zasad udzielania pierwszej pomocy i technik samoobrony.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych