Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: pan Roman Kamiński

Zastępca: pani Milena Breza

Skarbnik: pani Monika Świtała

Sekretarz: pan Krzysztof Sowa,

Członek Zarządu: pani Justyna Lappe

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: pan Rajmund Knitter

Zastępca: pani Katarzyna Przybyła

Członek Komisji: pan Jarosław Mruk

 

 

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców! Minimalna wysokość składki: 40 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto RR: 86 8328 0007 2001 0006 7667 0002 z dopiskiem "Wpłata na RR imię, nazwisko ucznia, klasa.

Regulamin Rady Rodziców