Narodowe Czytanie to odbywające się corocznie wydarzenie zainicjowane w 2012 roku przez Prezydenta RP. Celem akcji jest propagowanie klasyki literatury narodowej poprzez wspólne czytanie fragmentów najbardziej reprezentatywnych i aktualnych dzieł pisarzy polskich. Tym razem przedmiotem wspólnej lektury była powieść Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”.
8 września do akcji Narodowego Czytania dołączyła nasza szkoła. Głównymi bohaterami wydarzenia byli uczniowie ILO (Ewelina Borzestowska, Oliwia Greszczyńska, Weronika Freda, Iga Wyka, Bartosz Kerlin, Kacper Wilke oraz Szczepan Makurat), którzy zaprosili zgromadzonych widzów na literacką podróż w czasie.
Po części artystycznej zebranych gości zaproszono do wykonania pamiątkowych zdjęć w specjalnie na tę okazję wykonanej fotobudce.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych