Zakończył się szkolny etap olimpiady ZUS-owej „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowany corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce do olimpijskich zmagań z tematyką ubezpieczeń przystąpiła w tym roku rekordowa liczba uczniów ponad 36 tys. z przeszło tysiąca szkół średnich z całej Polski.
28.11.2023 roku do etapu szkolnego przystąpiło 22 uczniów naszej szkoły, którzy mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Po sprawdzeniu wyników przez organizatora okazało się, że Kościerzynę reprezentować będą uczennice z naszej szkoły: Antonina Bruska, Hanna Lubecka, Liliana Windorpska z klasy 3Aa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Dziewczyny z Kościerzyny już 5 marca w etapie wojewódzkim staną w szranki z 22. najlepszymi drużynami z pomorskich placówek. Zwycięska ekipa będzie reprezentowała nasze województwo 18 kwietnia podczas ogólnopolskiego finału Olimpiady.
Warto dodać, że Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znajduje się na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oznacza to, że laureaci są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Ponadto na zwycięzców czekają także indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie oraz cenne nagrody.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych