Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły Marcel Jaroszewicz oraz Aleksander Sowa z klasy 4Dd zajęli I miejsce w powiatowym konkursie „Biznes Plan Juniora VI”.
Szósta edycja konkursu została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości. Do konkursu przystąpiło 43 uczniów kościerskich szkół ponadpodstawowych, którzy złożyli 25 projektów. Przebiegał on dwuetapowo. Celem etapu I wewnątrzszkolnego było wyłonienie jednego zwycięzcy (zespołu), który następnie podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości, odbywającego się w dniu 17 listopada 2023 roku zaprezentował przed komisją konkursową swój biznes plan działalności gospodarczej.
Do etapu finałowego z naszej szkoły zakwalifikował się zespół w składzie: Marcel Jaroszewicz oraz Aleksander Sowa, których biznes plan pn. „Survival KS” – Marcel Jaroszewicz okazał się najlepszy.
Drugie miejsce jury przyznało Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Kościerzynie za projekt pod nazwą - Biuro Turystyczne „Kaszebe Welcome To”. Miejsce trzecie zajęli uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 z projektem – Firma „Cyberfield”, zaś czwarte miejsce przypadło Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 3 w Kościerzynie za projekt pod nazwą „Zdrowie i Uroda”.
Opiekunami konkursu w naszej szkole były Panie Karolina Kolińska i Natalia Cygert.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

(fot. Edyta Łosińska-Okoniewska, Maksymilian Ciechanowski)


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych