Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 12 stycznia 2024 / piątek

Na lekcjach 2 i 3 odbywają się szkolne eliminacje Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego. Miejscem eliminacji jest gabinet 02.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Izabela Zgleszewska i Pani  Marta Frąckiewicz.

 

Na 5 lekcji w bibliotece szkolnej odbywa się czwarta odsłona tegorocznego Maratonu Czytelniczego.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Monika Schmidt.

 

Na 7 i 8 lekcji w gab. 23 i 24 odbywają się rejonowe

eliminacje Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych z powiatów kościerskiego i bytowskiego.

Organizacja i opieka: Pan Marcin Grulkowski, Pan Wiesław Piwowarczyk i Pan Rafał Słomiński

 

Uczeń klasy 4Cc Marcin Goliwąs reprezentuje Liceum w eliminacjach rejonowych Olimpiady PCK.

Organizacja i opieka: Pani Natalia Cygert.

Zmiany w planie lekcji  12 stycznia 2024 / piątek

 

E. Stoltmann

5

2a wf1D

zaj. odwołane

D. Żywicka

6

2a wf1D

zaj. odwołane

D. Żywicka

7

1Bb wf1D

zaj. odwołane

C. Zalewski

8

1Bb wf1D

zaj. odwołane

C. Zalewski

 

 

 

M. Skowrońska

 

1

2Dd

geografia / 37 // z lekcji 8

L. Kowalke

1

2a

historia / 23 // z lekcji 7

W. Piwowarczyk

polski → 16.01 lekcja 8

E. Bławat

2

4a

zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

2

1Ee I

niemiecki → 20

C. Zalewski

1Ee II

zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

3

4Bb I

4Bb → angielski / 20 // 4Bb I – z lekcji 5

J. Gralak

3

4Dd II

angielski → 16

I. Zgleszewska

2Cc

geografia / 37 // z lekcji 7

L. Kowalke

4Cc/4c

ZZW → 23

E. Grzyb

4

4Ee/4e

zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

4

 

 

 

5

3Aa/3a

niemiecki / 31 // 3a – z lekcji 1

C. Zalewski

5

 

 

 

6

1a

zaj. odwołane

M. Skowrońska

6

4Cc

historia → 15.01 lekcja 7

R. Słomiński

1Bb

geografia → 31

A. Kowalke

2Ee

angielski → 33

A. Dziemiński

7

3Cc/3c

zaj. własne / wieczernik

E. Bławat

7

2Cc

biologia / 31 // z lekcji 8

J. Willich

1Dd

historia → 16.01 lekcja 8

M. Grulkowski 

2Ee

angielski → 33

A. Dziemiński

 

 

 Plan dyżurów 12 stycznia 2024 / piątek

0

7:50-8:00

parter

W. Piwowarczyk

0

7:50-8:00

I piętro

Z. Węsierski

0

7:50-8:00

II piętro

M. Grulkowski

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

1

8:45-8:55

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

2

9:40-9:50

parter

B. Galant

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:50

II piętro

E. Grzyb

3

10:35-10:50

parter

M. Schmidt

3

10:35-10:50

I piętro

C. Zalewski

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kąkol 

4

11:35-11:45

parter

M. Frąckiewicz

4

11:35-11:45

I piętro

J. Małkińska

4

11:35-11:45

II piętro

B. Pałasz

5

12:30-12:40

parter

J. Kin

5

12:30-12:40

I piętro

A. Kowalke

5

12:30-12:40

II piętro

W. Navus-Wysocka 

6

13:25-13:30

parter

Z. Rolbiecki

6

13:25-13:30

I piętro

B. Pobłocka

6

13:25-13:30

II piętro

M. Szulc

7

14:15-14:20

parter

W. Szymańska

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka

7

14:15-14:20

II piętro