Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 10 stycznia 2024 / środa

Reprezentacja Liceum rywalizuje w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej. Lista reprezentantów na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: ks. Patryk Wyka.

Zmiany w planie lekcji  – 10 stycznia 2024 / środa

 

ks. Ł. Delewski

2

4Bb

zaj. odwołane

J. Gralak

2Aa

angielski / 28 // 2Aa I – z lekcji 1

A. Zięba

3

1Dd

zaj. własne / wieczernik

W. Navus-Wysocka

4

1Dd

zaj. własne / wieczernik

A. Lubińska-Kaiser  

6

2Aa

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski  

4Bb

angielski / 6 // 4Bb I – z lekcji 1

J. Gralak

7

2Aa

niemiecki / 6 // 2Aa I – z lekcji 2 // 2Aa II – z lekcji 1

J. Kin  

8

4Dd

zaj. odwołane

L. Kowalke

 

ks. P. Warsiński

 

1

3Ee/3e

zaj. odwołane

A. Kąkol

1

 

 

 

2

1Ee

zaj. odwołane

K. Małkiński

2

1Cc

EDB / 36 // 1Cc II – z lekcji 3

N. Cygert

3

1Ee

biznes i zarz. / B1 // z lekcji 1

K. Kolińska

3

1Cc

angielski / 36 // 1Cc II – z lekcji 2

W. Szymańska

4Cc

angielski → biblioteka

I. Zgleszewska

4

3Dd

fizyka / 30 // z 12.01 lekcja 7

M. Szulc

4

4Ee/4e

historia → 26

M. Grulkowski

7

3Cc/3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

7

 

 

 

8

3Cc/3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

8

 

 

 

 Plan dyżurów ­– 10 stycznia 2024 / środa

0

7:50-8:00

parter

G. Reca

0

7:50-8:00

I piętro

K. Małkiński

0

7:50-8:00

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

1

8:45-8:55

parter

W. Navus-Wysocka

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

M. Schmidt

2

9:40-9:50

parter

C. Zalewski

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:50

II piętro

N. Cygert

3

10:35-10:50

parter

Z. Rolbiecki

3

10:35-10:50

I piętro

W. Piwowarczyk

3

10:35-10:50

II piętro

L. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

K. Drożdżyńska

4

11:35-11:45

I piętro

T. Chyła

4

11:35-11:45

II piętro

A. Kąkol

5

12:30-12:40

parter

B. Mielewczyk

5

12:30-12:40

I piętro

B. Pobłocka

5

12:30-12:40

II piętro

M. Skowrońska

6

13:25-13:30

parter

I. Zgleszewska

6

13:25-13:30

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska  

6

13:25-13:30

II piętro

M. Grulkowski

7

14:15-14:20

parter

B. Galant

7

14:15-14:20

I piętro

A. Mańska

7

14:15-14:20

II piętro

J. Tlołka-Łangowska