Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 5 stycznia 2024 / piątek

Klasy: 2Aa i 3a uczestniczą w zajęciach fizyki w ramach programu URANIUM. Zajęcia odbywają się na Politechnice Gdańskiej.

Organizacja i opieka: Pani Grażyna Reca i pan Maciej Szulc.

Nasi przedstawiciele w Młodzieżowej Radzie powiatu uczestniczą w noworocznym spotkaniu MRP z Panią Starostą Alicja Żurawską.

Organizacja i opieka: Pani Dyrektor i Pani Weronika Navus-Wysocka.

 

Dzisiaj o godz. 16.00 upływa termin wystawienia ocen semestralnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

Zmiany w planie lekcji  5 stycznia 2024 / piątek

K. Hinca

 

1

3c wf2D   3Ee/3e wf2D  

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska       A. Kąkol

 

2

4Cc/4c wf3C      4Ee/4e wf3c

4Cc/4c wf3C → zaj. własne / szatnia

B. Kowalewski

 

4Ee/4e wf3c → zaj. odwołane

B. Pobłocka

 

3

2Dd wf4C

2Dd → geografia / 37 // z lekcji 8

L. Kowalke

 

4

2Dd wf4C

2Dd → matematyka / B1 // z lekcji 7

D. Żywicka

 

 

R. Cieszyński

1

3Bb wf3C  3Cc/3c wf3C  3Ee wf3C

zaj. odwołane

M. Grulkowski    I. Gulczyńska-Zalewska   A. Kąkol

2

4Ee/4e wf1D

zaj. odwołane

B. Pobłocka

3

2Dd wf1D

2Dd → geografia / 37 // z lekcji 8

L. Kowalke

4

2Dd wf1D

2Dd → matematyka / B1 // z lekcji 7

D. Żywicka

5

2Cc wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

6

2Cc wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

7

2c wf1D

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

 

G. Reca

 

1

 

 

 

1

1Ee

biologia / 37 // z 04.01 lekcja 7

J. Willich

2

4Aa

zaj. własne / 31

M. Skowrońska

2

 

 

 

3

3Aa

angielski / 33 // z lekcji 1

A. Zięba

3

1Ee

geografia → 6

A. Kowalke

4

3Aa

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk  

4

2c

biologia  → 6

J. Willich

5

1Ee

matematyka / 22 // z 12.01 lekcja 1

K. Małkiński

5

4Dd

zaj. kreatywne → 6

A. Kowalke

6

1Cc

biologia / 6

J. Willich

6

1Bb

geografia → 6

A. Kowalke

M. Szulc

 

1

2Aa II

fizyka / 30 // z lekcji 2

M. Szulc

 

3

3Cc/3c

zaj. własne / wieczernik

M. Frąckiewicz

4

3Bb

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk  

5

3Ee/3e

geografia / 37

L. Kowalke

7

3Dd

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

B. Galant

 

2

1Cc

zaj. odwołane

B. Galant

2

 

 

 

3

2Bb

zaj. własne / wieczernik

M. Frąckiewicz

3

4Cc/4c

ZZW → 30

E. Grzyb

 

4

1a

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk  

4

 

 

 

5

2Ee

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski

5

 

 

 

6

1Dd

matematyka / 25 // z lekcji 1

J. Małkińska

6

2Bb

polski → 33

M. Schmidt

7

3Aa

zaj. odwołane

M. Szulc

7

2Bb

polski → 33

M. Schmidt

                     

 

 

 

B. Pałasz

 

2

1a

biologia / 33 // z lekcji 3

J. Willich

 

 

 

 

3

1Cc

zaj. odwołane

B. Galant

3

1a

informatyka / 28 // 1a I – z lekcji 1 // 1a II – z 04.01 lekcja 8

Z. Węsierski

4

1Cc

zaj. odwołane

B. Galant

 

5

1Aa

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski

 Plan dyżurów 5 stycznia 2024 / piątek

0

7:50-8:00

parter

K. Drożdżyńska

0

7:50-8:00

I piętro

B. Mielewczyk

0

7:50-8:00

II piętro

W. Navus-Wysocka

1

8:45-8:55

parter

Z. Rolbiecki

1

8:45-8:55

I piętro

I. Zgleszewska

1

8:45-8:55

II piętro

M. Skowrońska

2

9:40-9:50

parter

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:50

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

3

10:35-10:50

parter

I. Gulczyńska-Zalewska

3

10:35-10:50

I piętro

Z. Węsierski

3

10:35-10:50

II piętro

M. Grulkowski

4

11:35-11:45

parter

C. Zalewski

4

11:35-11:45

I piętro

J. Małkińska

4

11:35-11:45

II piętro

A. Kąkol

5

12:30-12:40

parter

A. Kowalke

5

12:30-12:40

I piętro

J. Kin

5

12:30-12:40

II piętro

L. Kowalke

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

B. Pobłocka

6

13:25-13:30

II piętro

M. Schmidt

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka

7

14:15-14:20

II piętro