Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 3 stycznia 2024 / środa

Klasa 2Bb na wycieczce przedmiotowej z biologii (wystawa BODY WORLDS w Gdańsku).

Organizacja i opieka: Pani Adriana Lubińska-Kaiser i Pani Monika Skowrońska

Zmiany w planie lekcji  3 stycznia 2024 / środa

 

ks. Ł. Delewski

 

2

4Bb

zaj. odwołane

J. Gralak

2

 

 

 

3

1Dd

zaj. własne / wieczernik

J. Kin

3

 

 

 

4

1Dd

zaj. własne / wieczernik

B. Mielewczyk

4

 

 

 

6

2Aa

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk

6

 

 

 

7

2Aa

polski / 25 // z 04.01 lekcja 7

E. Grzyb

7

 

 

 

8

4Dd

zaj. odwołane

L. Kowalke

8

 

 

 

 

K. Hinca

5

3Ee/3e wf2D     3c wf2D

zaj. własne / wieczernik

M. Szulc

6

3Ee/3e wf2D     3c wf2D

3c wf2D → zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

3Ee/3e → angielski / 8 // 3e – z lekcji 8

I. Zgleszewska

7

3Dd wf1D

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

A. Lubińska-Kaiser

 

1

2a

zaj. odwołane

D. Żywicka

1

 

 

 

2

3Bb

ZZW / 29 // z lekcji 8

M. Grulkowski

2

 

 

 

3

2Ee

zaj. własne / wieczernik

J. Kin

3

 

 

 

                   

 

R. Cieszyński

4

2Aa wf3C  

zaj. własne / wieczernik

B. Mielewczyk

5

3Bb wf3C   3Cc/3c wf3C   3Ee wf3C

zaj. własne / wieczernik

M. Szulc

6

3Bb wf3C   3Cc/3c wf3C   3Ee wf3C

3Bb wf3C   3Cc/3c wf3C → zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

3Ee/3e → angielski / 8 // 3e – z lekcji 8

I. Zgleszewska

8

2c wf1D

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

9

2c wf1D

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

 

M. Skowrońska

2

2a II

zaj. odwołane

D. Żywicka

3

4a

zaj. własne / wieczernik

J. Kin

4

4Bb II

4Bb → niemiecki / 31 // 4Bb II – z 09.01 lekcja 2

J. Kin

5

4Bb

angielski / 31 // 4Bb I – z lekcji 1 // 4Bb II – z lekcji 6

J. Gralak

6

2a

angielski / 31 // 2a I – z lekcji 2 // 2a II – z 08.01 lekcja 1

B. Mielewczyk

 

 

 

 

 Plan dyżurów 3 stycznia 2024 / środa

0

7:50-8:00

parter

J. Willich

0

7:50-8:00

I piętro

W. Szymańska

0

7:50-8:00

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

1

8:45-8:55

parter

Z. Rolbiecki

1

8:45-8:55

I piętro

J. Kin 

1

8:45-8:55

II piętro

N. Cygert

2

9:40-9:50

parter

A. Dziemiński 

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:50

II piętro

M. Schmidt

3

10:35-10:50

parter

C. Zalewski

3

10:35-10:50

I piętro

T. Chyła

3

10:35-10:50

II piętro

L. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

G. Reca

4

11:35-11:45

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

4

11:35-11:45

II piętro

M. Grulkowski

5

12:30-12:40

parter

B. Galant

5

12:30-12:40

I piętro

B. Pobłocka

5

12:30-12:40

II piętro

E. Grzyb 

6

13:25-13:30

parter

I. Zgleszewska

6

13:25-13:30

I piętro

W. Piwowarczyk

6

13:25-13:30

II piętro

M. Szulc

7

14:15-14:20

parter

I. Makurat

7

14:15-14:20

I piętro

A. Mańska

7

14:15-14:20

II piętro

ks. P. Warsiński