W ramach zajęć edukacyjnych z historii i kultury Kaszubów, nasze uczennice z klas trzecich i drugich brały udział w Uroczystościach upamiętniających "Marsz Śmierci" więźniów KL Stutthof. Wzięliśmy udział w Mszy Świętej w intencji ofiar i uroczystościach państwowych.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych