11 maja 2023 r. przedstawiciele samorządu uczniowskiego brali udział w spotkaniu z organem prowadzącym. Podczas zebrania młodzież rozmawiała z Panią Starostą, Alicją Żurawską na temat bieżących działań, zamierzeniach do realizacji w najbliższym czasie oraz inicjatywach, które Starostwo Powiatowe planuje przeprowadzić wspólnie z młodzieżą szkół średnich.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych