Klasa 3Ee/3e ponownie odwiedziła Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Kolejne spotkania z gdyńską szkołą wojskową były pełne cennych doświadczeń i wiedzy praktycznej.

Podczas trzeciej wizyty uczestniczyliśmy w intensywnym szkoleniu z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora. Dzięki temu zdobyliśmy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które mogą uratować życie w sytuacjach kryzysowych.

Czwarte szkolenie dotyczyło samoobrony, podczas którego nauczyliśmy się technik obronnych pozwalających zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Wyjazdy do Akademii Marynarki Wojennej to nie tylko okazja do nauki, ale także szansa na zrozumienie znaczenia dyscypliny i pracy zespołowej. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, ostatnie już, spotkanie.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych