W dniach 08-13.05.2023 w ramach wymiany uczniowskiej nasze liceum (uczniowie klas lingwistycznych z rozszerzonym językiem niemieckim) gościło 10 uczniów i 2 nauczycieli z niemieckiego gimnazjum Lahntalschule Biedenkopf. Nasze marzenia związane z wymianą: poznanie się, polepszanie swoich umiejętności językowych, zawarcie przyjaźni, a dla strony niemieckiej dodatkowo poznanie Polski, mogły się realizować poprzez bycie razem, zwiedzenie Gdańska, Torunia, Kościerzyny, Szarloty i wielu innych miejsc na Kaszubach (!), do których nasi uczniowie wraz z rodzinami zabrali swoich partnerów z wymiany. Dziękujemy naszym gościom za odwiedziny, naszym wspaniałym uczniom za to, że są najlepszą wizytówką I Liceum i Polski. Szczególne podziękowania należą się Rodzicom, którzy pokazali, czym jest polska gościnność i Staroście Kościerskiemu, Pani Alicji Żurawskiej za entuzjastyczne wsparcie naszego projektu!


Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 logo


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych