Hanna Lubecka z klasy III Aa zajęła I miejsce w XII Szkolnym Turnieju Matematycznym i uzyskała tytuł Szkolnego Mistrza Matematyki roku szkolnego 2023/2024. Drugie miejsce w tym turnieju zajął Adam Lorbiecki z III Aa, a trzecie Igor Bełwon z klasy I Aa. Wszystkim uczestnikom turnieju, a zwłaszcza mistrzowi i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych