Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

rok szkolny 2021/2022

3-letnie LO po gimnazjum

(Pogrubionym drukiem zaznaczono podręczniki i inne materiały do zakresu rozszerzonego.)

Lp.

Przedmiot


Klasa

Tytuł podręcznika

Autorzy podręcznika

Wydawca

1

język niemiecki

3a

3b

3c

3e

Meine Welttour. Podręcznik z repetytorium maturalnym. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

3d

Direkt. Deutsch hautnah neu 3

G. Motta, B. Ćwikowska, G. Montali, D.  Mandelli, N. Czernohous Linzi

LektorKlett

2

język polski

3a

3b

3d

3e

Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka.

Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) - powojenna nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

WSiP s. z o.o.

3c

Nowe Lustra świata cz. 5

W. Bobiński,

A. Janus-Sitarza, M. Pabisek

WSiP sp. z o.o.

3

język angielski

3a

Gateway Plus 5

D. Spencer

Macmillan

3b

Oxford Solutions. Upper-Intermediate.

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1033/3/2019

3c

3d

Solutions Gold. Upper-Intermediate.

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1033/3/2019

3e

Solutions Gold. Upper-Intermediate. Podręcznik i ćwiczenia

T. Falla,

P. A. Davies

Oxford University Press

1033/3/2019

4

etyka

klasy III

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

P. Kołodziński, J. Kapiszewski

OPERON sp. z o.o.

5

geografia

3d

Oblicza geografii. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

R. Malarz, M. Więckowski

NOWA ERA sp. z o.o.

Maturalne Karty Pracy cz. 3
(nowe wydanie z czerwoną nalepką „nowa matura”)

M. Kupczyk

NOWA ERA sp. z o.o.

6

wiedza o społeczeństwie

3c

W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2

L. Czechowska, A. Janicki, K. Święcicki

NOWA ERA sp. z o.o.

W centrum uwagi. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2

B. Furman

NOWA ERA sp. z o.o.

7

historia i społeczeństwo

3a

3b

3d

3e

Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

K. Kłodziński, T. Krzemiński

NOWA ERA sp. z o.o.

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

J. Centek

NOWA ERA sp. z o.o.

Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Podręcznik elektroniczny. Liceum i technikum (PDF)*

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda

WSiP sp. z o.o.

8

historia

3c

Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3.

P. Galik

NOWA ERA sp. z o.o.

Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r.. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4.

J. Kłaczkow, A. Zielińska

NOWA ERA sp. z o.o.

9

biologia

3b

3e

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

F. Dubert, M.  Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski

NOWA ERA sp. z o.o.

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

NOWA ERA sp. z o.o.

10

przyroda

3c

Przyroda cz. II. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody

M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk, A. Mrzigod, J. Mrzigod, M. Więckowski

NOWA ERA sp. z o.o.

11

fizyka

3a

Zrozumieć fizykę 2 i 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun, K. Buczyk, A. Seweryn-Buczyk, E. Wójtowicz

NOWA ERA sp. z o.o.

Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. cz. 2 i cz. 3. Zakres rozszerzony

B. Mendel, J. Mendel, T. Stolecka, E. Wójtowicz

NOWA ERA sp. z o.o.

12

chemia

3b

3e

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony."

M. Litwin,

S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

NOWA ERA sp. z o.o.

To jest chemia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Szkoły ponadgimnazjalne

S. Banaszkiewicz, M. Kołodziejska, E.  Megiel, G. Świderska

NOWA ERA sp. z o.o.

13

matematyka

3a

3d

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

NOWA ERA sp. z o.o. 360/3/2014/2016

3b

3c

3e

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

NOWA ERA sp. z o.o. 378/3/2014/2016

14

język kaszubski

klasy III

Jȏ w Kaszëbsczi, Kaszëbskȏ w swiece.

F. Baska-Borzyszkowska, W. Myszk

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

15

religia

klasy III

W Bogactwie Miłości.

E. Kondrak,

J. Czerkawski, B. Nosek

Jedność AZ-43-03/12-KI-1/14