Lista uczniów

zakwalifikowanych do stopnia II - rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu z matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzonego w dniu 20.10.2022 r.

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Nazwa i adres szkoły

% uzyskanych punktów

1.       

Adam Lis

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Szkolna 1

83-400 Kościerzyna

80

Kościerzyna, 04.11.2022 r.    godz.   1000

                          Przewodniczący  RKK

                          Grażyna Reca