16.-21.06.2024 to czas, który spędziliśmy z dziesięciorgiem naszych uczniów wśród niemieckich przyjaciół w Biedenkopf, Marburgu i Frankfurcie nad Menem. Hesja odkryła się przed nami pięknem krajobrazu, gościnnymi rodzinami i wieloma atrakcjami, o które zadbali poznani przez nas w czasie wymiany w Polsce uczniowie i nauczyciele niemieckiego gimnazjum. Pani Dyrektor Sabine Schäfer-Jarosz przygotowała dla nas przemową po polsku, a uczniowie dowcipne przedstawienie. Zwiedziliśmy siedzibę Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, Instytut Herdera w Marburgu i uczestniczyliśmy w lekcjach z klasami niemieckimi, oraz przyrządziliśmy typowe dla obu regionów specjały: frykadele i racuchy. Przez cały czas trwania niemieckiej wymiany czuliśmy się jak w domu, lub wśród przyjaciół, a pożegnanie było wyjątkowo trudne. Za rok wybieramy się na kolejną wymianę!
Izolda Gulczyńska-Zalewska, Cyprian Zalewski


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych