Informacje o pracy I LO  / 31 stycznia 2023 / wtorek

Dzisiaj biblioteka szkolna jest nieczynna.

 

Zmiany w planie zajęć / 31 stycznia 2023 / wtorek

E. Stoltmann

1

3Aa wf1D  3Bb wf1D

wf

K. Hinca

2

3Aa wf1D  3Bb wf1D

wf

K. Hinca

3

 

 

 

4

2Aa/2a wf1D

wf

T. Stasiak

5

1Ee wf1D

wf

K. Hinca

6

1Ee wf1D

wf

K. Hinca

7

2Ee/2e wf1D

wf

T. Stasiak

8

2Ee/2e wf1D

wf

T. Stasiak

 

T. Chyła

 

1

1a

zaj. odwołane

D. Żywicka

1

1Aa II

niemiecki → 28

J. Kin

2

1Ee

EDB / 36 // z lekcji 1

N. Cygert

2

1Aa I

niemiecki → 28

J. Kin

3c

niemiecki → 02

C. Zalewski

3

 

 

 

3

 

 

 

4

1c

zaj. własne / wieczernik

B. Galant

4

1Bb II

niemiecki → 28

J. Kin

1Dd I

niemiecki → 26

I. Gulczyńska-Zalewska

5

1Dd

ZZW / 28 // z lekcji 8

M. Frąckiewicz

5

 

 

 

6

1Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

6

3Dd I

niemiecki → 28

J. Kin

7

 

 

 

7

2Dd II

niemiecki → 28

J. Kin

 

A. Mańska

 

3

1a

geografia / 37 // z lekcji 4

L. Kowalke

3

2Cc/2c

biologia → 28

J. Willich

4

1a

matematyka / 37 // z lekcji 5

D. Żywicka

4

 

 

 

5

1a

fizyka / 30 // z lekcji 2

M. Szulc

5

1Aa

matematyka → 35

G. Reca

6

 

 

 

6

 

 

 

7

1Dd

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

7

 

 

 

 


Plan dyżurów / 31 stycznia 2023 / wtorek

0

7:50-8:00

parter

I. Makurat

0

7:50-8:00

I piętro

J. Kin

0

7:50-8:00

II piętro

W. Sabisz

1

8:45-8:55

parter

A. Dziemiński

1

8:45-8:55

I piętro

B. Galant

1

8:45-8:55

II piętro

N. Cygert

2

9:40-9:50

parter

I. Zgleszewska

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:50

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

3

10:35-10:50

parter

M. Grulkowski

3

10:35-10:50

I piętro

B. Pobłocka

3

10:35-10:50

II piętro

L. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki

4

11:35-11:45

I piętro

R. Słomiński

4

11:35-11:45

II piętro

E. Grzyb

5

12:30-12:40

parter

J. Gralak

5

12:30-12:40

I piętro

J. Małkińska

5

12:30-12:40

II piętro

G. Reca

6

13:25-13:30

parter

C. Zalewski  

6

13:25-13:30

I piętro

B. Mielewczyk

6

13:25-13:30

II piętro

W. Navus-Wysocka

7

14:15-14:20

parter

 

7

14:15-14:20

I piętro

ks. Ł. Delewski

7

14:15-14:20

II piętro

G. Knopik

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

W. Piwowarczyk

8

15:05-15:10

II piętro