Informacja o pracy I LO w Kościerzynie  28 maja 2024 / wtorek  WERSJA 2

Klasa 3Ee/3e wycieczka edukacyjnej do Krakowa i Wrocławia.

Organizacja i opieka: Pani Anna Kąkol i Pani Ewa Stoltmann.

O godz. 14.20 w gab. 8 rozpoczyna się test kwalifikacyjny do programu Erasmus +

O godz.17.00 rozpoczyna się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do I LO.

Dzisiaj biblioteka jest nieczynna.

Zmiany w planie lekcji  28 maja 2024 / wtorek   WERSJA 2

 

A. Kąkol

 

1

 

 

 

1

3Cc/3c

religia / 33 // z lekcji 7

ks. P. Warsiński

5

3Cc/3c

przedsiębiorczość / 36 // z lekcji 1

N. Cygert

5

 

 

 

6

3Aa/3a

matematyka / 6 // z 03.06 lekcja 6

G. Reca

6

 

 

 

 

E. Stoltmann

3

2a wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

4

2Aa wf2D    2Bb wf2D

zaj. własne / wieczernik

D. Żywicka

5

2Aa wf2D    2Bb wf2D

zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

8

3Aa/3a wf1D

zaj. odwołane

M. Szulc

9

2Ee wf1D

zaj. odwołane

A. Dziemiński

 

T. Chyła

 

5

1Ee

H i T / 7 // z lekcji 8

B. Galant

5

 

 

 

6

1Bb

religia / 28 // z lekcji 1

ks. Ł. Delewski

6

 

 

 

 


B. Kowalewski

4

1Dd wf4C

wf

K. Hinca

5

1Dd wf4C

wf

K. Hinca

6

1Cc wf1D

zaj. własne / wieczernik

B. Pałasz

9

2c wf3C   2Ee wf3C

wf

K. Hinca

 

K. Kolińska

 

1

3Bb

zaj. odwołane

M. Grulkowski

1

 

 

 

2

1Dd

zaj. odwołane

M. Schmidt

2

 

 

 

3

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

3

3Cc

historia / 23 // z lekcji 6

R. Słomiński

4

3Dd

angielski / 25 // 3Dd I – z lekcji 1 // 3Dd II – z 29.05 lekcja 1

W. Szymańska

4

 

 

 

5

1Cc

angielski / 25 // 1Cc I – z lekcji 7  // 1Cc II – z lekcji  8

W. Szymańska

5

 

 

 

6

2Cc

polski  / 34 // z lekcji 7

W. Navus-Wysocka

6

3Cc

niemiecki / 26 // z lekcji 3

I. Gulczyńska-Zalewska

7

3Aa/3a

3Aa/3a DZ → zaj. odwołane

M. Szulc

7

 

 

 

3Aa/3a CHŁ → zaj. własne / szatnia

K. Hinca

8

3Cc/3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

8

2Cc

historia → przełożone

R. Słomiński

M. Grulkowski

 

3

 

 

 

3

1Dd

matematyka / 25 //z lekcji 1

J. Małkińska

3Aa

angielski → 36

A. Zięba

4

1Aa

zaj. własne / wieczernik

D. Żywicka

4

 

 

 

6

3Bb

przedsiębiorczość / 36 // z lekcji 2

N. Cygert

6

1Aa

matematyka → 25

Z. Rolbiecki

7

1Dd

EDB / 36 // z lekcji 3

N. Cygert

7

3Dd

matematyka → 25

Z. Rolbiecki

 

 

 

 

8

2c

matematyka → 25

Z. Rolbiecki

ks. P. Warsiński

 

4

1Ee

zaj. własne / wieczernik

D. Żywicka

 

5

2c

zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

 

6

2c

zaj. własne / wieczernik

B. Pałasz

 

7

3Cc/3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

 

8

3Dd

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

 

9

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

 

                               

 

 Plan dyżurów 28 maja 2024 / wtorek  WERSJA 2

0

7:50-8:00

parter

J. Kreft-Bollin

0

7:50-8:00

I piętro

J. Kin

0

7:50-8:00

II piętro

ks. P. Warsiński  

A. Zięba

1

8:45-8:55

parter

I. Makurat

1

8:45-8:55

I piętro

R. Słomiński

1

8:45-8:55

II piętro

R. Słomiński

M. Szulc

2

9:40-9:50

parter

ks. Ł. Delewski

2

9:40-9:50

I piętro

J. Małkińska

2

9:40-9:50

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

3

10:35-10:50

parter

M. Frąckiewicz

3

10:35-10:50

I piętro

A. Dziemiński

3

10:35-10:50

II piętro

M. Schmidt

4

11:35-11:45

parter

C. Zalewski

4

11:35-11:45

I piętro

K. Małkiński

4

11:35-11:45

II piętro

W. Szymańska

5

12:30-12:40

parter

J. Gralak  

5

12:30-12:40

I piętro

B. Pobłocka

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

6

13:25-13:30

parter

B. Mielewczyk

6

13:25-13:30

I piętro

W. Piwowarczyk

6

13:25-13:30

II piętro

M. Skowrońska

7

14:15-14:20

parter

G. Reca

7

14:15-14:20

I piętro

Z. Rolbiecki

7

14:15-14:20

II piętro

B. Pałasz