Informacja o pracy I LO w Kościerzynie  27 maja 2024 / poniedziałek

Klasa 3Ee/3e na wycieczce edukacyjnej do Krakowa i Wrocławia.

Organizacja i opieka: Pani Anna Kąkol i Pani Ewa Stoltmann.

Klasa 1a na wycieczce edukacyjnej do Gdyni.

Organizacja i opieka: Pani Monika Skowrońska i Pani Adriana Lubińska-Kaiser.

Zmiany w planie lekcji  27 maja 2024 / poniedziałek

A. Kąkol

 

3

3Aa/3a

angielski / 29 // 3Aa – z lekcji 1 // 3a z 28.05 lekcja 1

A. Zięba

3

1Dd

polski → 34

M. Schmidt  

4

1Ee

1Ee I → angielski / 8

I. Zgleszewska

4

1Ee II

informatyka / 22

K. Małkiński

2Dd

polski → 34

M. Schmidt  

5

 

 

 

5

3Cc

historia / 23 // z 06.06 lekcja 3

R. Słomiński

2Bb

geografia → 25

A. Kowalke

6

3Cc/3c

3Cc/3c wf1D → wf // z lekcji 7

T. Stasiak

6

2Cc

zaj. kreatywne → 25

A. Kowalke

 

 

 

 

7

2Dd

zaj. kreatywne → 25

A. Kowalke

B. Kowalewski

1

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

4

1Cc wf1D

wf

K. Hinca 

E. Stoltmann

2

3Bb wf1D

zaj. odwołane

M. Grulkowski


M. Skowrońska

4

2Aa

biologia / 29 // z lekcji 8

M. Literska

1Aa II

niemiecki → 16

J. Kreft-Bollin

6

3Dd

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2c II

niemiecki → 16

J. Kreft-Bollin

7

2c

polski / 34 // z lekcji 1

M. Schmidt

A. Lubińska-Kaiser

1

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

2

2a

historia / 8 // z lekcji 7

A. Mańska

3

1Bb I

niemiecki / 02 // z lekcji 2

C. Zalewski

5

2Ee

matematyka / B1

D. Żywicka

1Cc

biologia → 29

M. Literska

7

3Dd

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2Cc

biologia → 29

M. Literska

                         

 

 Plan dyżurów 27 maja 2024 / poniedziałek

0

7:50-8:00

parter

W. Piwowarczyk

0

7:50-8:00

I piętro

A. Zięba

0

7:50-8:00

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

1

8:45-8:55

parter

C. Zalewski

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

W. Navus-Wysocka

2

9:40-9:50

parter

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

I piętro

B. Pobłocka  

2

9:40-9:50

II piętro

B. Pałasz

3

10:35-10:50

parter

Z. Rolbiecki

3

10:35-10:50

I piętro

A. Dziemiński

3

10:35-10:50

II piętro

E. Grzyb

4

11:35-11:45

parter

I. Zgleszewska

4

11:35-11:45

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

4

11:35-11:45

II piętro

M. Literska

5

12:30-12:40

parter

G. Reca

5

12:30-12:40

I piętro

J. Kin

5

12:30-12:40

II piętro

M. Schmidt

6

13:25-13:30

parter

ks. P. Wyka

6

13:25-13:30

I piętro

A. Kowalke

6

13:25-13:30

II piętro

L. Kowalke

7

14:15-14:20

parter

B. Mielewczyk

7

14:15-14:20

I piętro

R. Słomiński

7

14:15-14:20

II piętro