Informacja o pracy I LO w Kościerzynie   20 maja 2024 / poniedziałek

Na dużej sali gimnastycznej odbywa się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie rozszerzonym.

W gab. 01 odbywa się ustny egzamin maturalny z języka angielskiego.

W gab. 02 odbywa się ustny egzamin maturalny z języka polskiego.

 

W gab. 6 i 8 zajęcia mają tylko grupy.

 

Wyłączone z eksploatacji są: 01, 02, 24, duża sala gimnastyczna oraz KORYTARZ PIWNICY przy gab. 01 WRAZ ZE SCHODAMI pomiędzy parterem (gab. 6) a gabinetami 01 i 02.

 

Od godz. 13.00 rozpoczyna się sprzątanie dużej sali gimnastycznej. Sprzątają uczniowie klasy 1Ee i 1Cc.

Koordynacja: Pan Krzysztof Hinca i Pan Tomasz Stasiak.

Zmiany w planie lekcji  20 maja 2024 / poniedziałek

M. Skowrońska

gab. 23

4

2Aa

fizyka / 30 // 2Aa I – z lekcji 7

M. Szulc

4

 

 

 

 

5

2Bb

→ 25

A. Kowalke

6

3Dd

historia / 23 // z lekcji 1

W. Piwowarczyk

6

2Cc

→ 25

A. Kowalke

7

2c

polski / 35 // z lekcji 1

M. Schmidt

7

2Dd

→ 25

A. Kowalke

 

J. Kreft-Bollin

 

2

1a II

1a → angielski / 26

M. Frąckiewicz

2

2c I

angielski / 28 // z lekcji 6

B. Mielewczyk

3

1A I

1a → angielski / 26

M. Frąckiewicz

 

4

1Aa II

zaj. odwołane

G. Reca

6

2c II

2c → ZZW / 28 // z lekcji 2

B. Mielewczyk

J. Kin

 

5

2Aa II

zaj. odwołane

A. Zięba

 

6

2Aa I

zaj. odwołane

A. Zięba

A. Dziemiński

 

2

1Bb II

zaj. odwołane

C. Zalewski

 

3

1Aa II

zaj. odwołane

G. Reca

4

1Bb I

zaj. własne / wieczernik

B. Mielewczyk

6

2Ee I

zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński

6

1Bb I

niemiecki / 6 // z lekcji 2

C. Zalewski

7

1Aa I

1Aa → historia / 23 // z lekcji 2

W. Piwowarczyk

 

8

2Ee II

zaj. odwołane

A. Dziemiński

W. Navus-Wysocka

 

1

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

 

2

2Ee

zaj. odwołane

A. Dziemiński

J. Gralak

 

1

2Ee II

zaj. odwołane

A. Dziemiński

 

2

2Cc I

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

3

3e

zaj. własne / wieczernik

Z. Rolbiecki

5

3Cc

historia / 23 // z 24.05 lekcja 8

R. Słomiński

B. Pobłocka

2

2Cc II

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

3

3Bb II

3Bb → chemia / 30

M. Szulc

4

3Bb II

3Bb → niemiecki / 28 // 3Bb II – z 24.05 lekcja 7

C. Zalewski

                     

 

A. Zięba

 

1

3Aa

zaj. odwołane

M. Szulc

 

2

3Aa

zaj. odwołane

M. Szulc

4

3a

3Aa/3a → biologia / 29

A. Lubińska-Kaiser

5

2Aa I

zaj. odwołane

A. Zięba

6

2Aa II

zaj. odwołane

A. Zięba

7

2Aa II

zaj. odwołane

A. Zięba

7

3Aa

fizyka / 30 // z lekcji 4

M. Szulc

2a

historia → 33

A. Mańska

R. Cieszyński

3

1Aa wf3C  1Bb wf3C

zaj. odwołane

G. Reca    C. Zalewski

4

1Aa wf3C  1Bb wf3C

zaj. odwołane

G. Reca    C. Zalewski

5

2Dd wf1D

zaj. własne / szatnia

K. Hinca

6

1Cc wf3C  1Ee wf3C

zaj. odwołane

B. Galant       K. Małkiński

J. Tlołka-Łangowska

1

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

3

2Bb II

2Bb → angielski / 28 // 2Bb II – z lekcji 8

B. Mielewczyk

4

3Cc/3c

matematyka / 25

J. Małkińska

5

1Bb

EDB / 33 // z lekcji 6

E. Bławat

6

2Bb

zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński

7

1Cc

zaj. odwołane

B. Galant

8

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

                       

 

 

B. Kowalewski

1

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

4

1Cc wf1D

wf

E. Stoltmann

5

1a wf4C

wf

E. Stoltmann

M. Literska

 

5

1Cc

zaj. własne / wieczernik

A. Kąkol

 

7

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

8

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

             

 

Zmiany gabinetów 20 maja 2024 / poniedziałek

01

02

1

2Dd II

→ 26

M. Frąckiewicz

1

2a I

→ 6

C. Zalewski

2

1a

→ 26

M. Frąckiewicz

2

1Bb I

→ lekcja 6 / gab. 6

C. Zalewski

3

1a

→ 26

M. Frąckiewicz

3

3Ee

→ 6

C. Zalewski

 

4

3Bb I

1Bb → 28

C. Zalewski

5

2c II

→ 28

B. Mielewczyk

5

1Ee I

→ 6

C. Zalewski

6

2c I

→ 2c / ZZW / 28 // z lekcji 2

B. Mielewczyk

 

7

2a II

→ 28

B. Mielewczyk

8

2a II

zrealizowano na lekcji  3

B. Mielewczyk

 

 

 

6

 

1

1Cc

→ 31

G. Reca

1

 

 

 

2

2Aa

→ 31

G. Reca

2

 

 

 

3

2Cc

→ 31

G. Reca

3

 

 

 

4

2Cc

→ 31

G. Reca

4

 

 

 

5

1Aa

→ 31

G. Reca

5

 

 

 

6

3Aa/3a

→ 31

G. Reca

6

 

 

 

1Bb

niemiecki  / z lekcji 2

C. Zalewski

7

 

 

 

 Plan dyżurów 20 maja 2024 / poniedziałek

0

7:50-8:00

parter

R. Słomiński

0

7:50-8:00

I piętro

J. Małkińska

0

7:50-8:00

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

1

8:45-8:55

parter

B. Galant

1

8:45-8:55

I piętro

K. Małkiński

1

8:45-8:55

II piętro

G. Reca

2

9:40-9:50

parter

Z. Rolbiecki

2

9:40-9:50

I piętro

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

II piętro

B. Pałasz

3

10:35-10:50

parter

I. Zgleszewska

3

10:35-10:50

I piętro

B. Mielewczyk

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kąkol

4

11:35-11:45

parter

R. Słomiński

4

11:35-11:45

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

4

11:35-11:45

II piętro

E. Grzyb

5

12:30-12:40

parter

C. Zalewski

5

12:30-12:40

I piętro

A. Kowalke

5

12:30-12:40

II piętro

L. Kowalke

6

13:25-13:30

parter

ks. P. Wyka

6

13:25-13:30

I piętro

W. Piwowarczyk

6

13:25-13:30

II piętro

A. Mańska