Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 19 grudnia 2023 / wtorek

Na lekcjach 1 i 2 klasa 4Ee/4e na obowiązkowym szkoleniu „E-urząd” w Urzędzie Skarbowym w Kościerzynie. Przypominamy o zabraniu dowodów osobistych.

Organizacja i opieka: Pani Bożena Pobłocka.

Dzisiaj BIBLIOTEKA JEST NIECZYNNA.

Od 3 do 5 lekcji na małej sali gimnastycznej odbywa się próba do koncertu wigilijnego. Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja: Samorząd Uczniowski. Opieka: Pani Weronika Navus-Wysocka.

Zmiany w planie lekcji  19 grudnia 2023 / wtorek

ks. Ł. Delewski

 

1

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

1

 

 

 

2

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

2

1Aa

niemiecki / 34 // 1Aa I – z lekcji 1

J. Kreft-Bollin

3

1Cc

zaj. własne / wieczernik

E. Bławat

3

 

 

 

4

1Cc

historia / 36 // z lekcji 7

M. Grulkowski

4

 

 

 

5

1Aa

angielski / 23 // 1Aa II – z lekcji 1 // 1Aa I – z lekcji 2

A. Dziemiński

5

3Cc

zaj. własne / wieczernik

J. Małkińska

3Cc

historia  → 20.12 lekcja 1 / gab. 23

R. Słomiński

6

1Aa

zaj. własne / wieczernik

A. Kąkol

6

 

 

 

7

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

7

 

 

 

8

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

8

2Cc

historia → zaj. przełożone

W. Piwowarczyk

 

N. Cygert

 

 

3

1Ee I

1Ee → angielski / 8

I. Zgleszewska

3

1Ee

EDB → 08.01 lekcja 7 / gab. 36

N. Cygert

 

5

1Ee II

1Ee → angielski / 36

I. Zgleszewska

5

 

 

 

 

6

1Dd I

1Dd → angielski / 36 // 1Dd I – z 21.12 lekcja 7

B. Pobłocka

6

1Dd

EDB → 21.12 lekcja 7 / gab. 36

N. Cygert

 Plan dyżurów grudnia 19 grudnia 2023 / wtorek

0

7:50-8:00

parter

I. Makurat

0

7:50-8:00

I piętro

K. Drożdżyńska

0

7:50-8:00

II piętro

M. Skowrońska

1

8:45-8:55

parter

J. Gralak

1

8:45-8:55

I piętro

A. Zięba

1

8:45-8:55

II piętro

ks. P. Warsiński

2

9:40-9:50

parter

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

I piętro

B. Pobłocka

2

9:40-9:50

II piętro

J. Kreft-Bollin

3

10:35-10:50

parter

M. Schmidt 

3

10:35-10:50

I piętro

A. Dziemiński

3

10:35-10:50

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

4

11:35-11:45

parter

I. Zgleszewska

4

11:35-11:45

I piętro

K. Kolińska

4

11:35-11:45

II piętro

L. Kowalke

5

12:30-12:40

parter

B. Mielewczyk

5

12:30-12:40

I piętro

M. Grulkowski

5

12:30-12:40

II piętro

W. Navus-Wysocka

6

13:25-13:30

parter

B. Galant

6

13:25-13:30

I piętro

A. Kowalke

6

13:25-13:30

II piętro

E. Grzyb

7

14:15-14:20

parter

Z. Rolbiecki

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

A. Kąkol