Informacja o pracy I LO w Kościerzynie  16 maja 2024 / czwartek

Na dużej sali gimnastycznej odbywa się pisemny egzamin maturalny z chemii.

W gab. 6 odbywa się ustny egzamin maturalny z języka polskiego.

W gabinetach 01 i 02 odbywają się ustne egzaminy maturalne z języka angielskiego.

W gab. 8 zajęcia mają tylko grupy.

 

Klasa 3Ee/3e na wycieczce edukacyjnej do AMW w Gdyni.

Organizacja i opieka: Pani Anna Kąkoli Pani Ewa Stoltmann.

 

Wyłączone z eksploatacji są: 01, 02, 6, 7, 24, duża sala gimnastyczna oraz KORYTARZ PARTERU od  gab. 7 do gab. 6 WRAZ ZE SCHODAMI pomiędzy parterem (gab. 6) a I piętrem (gab. 28).

Zmiany w planie lekcji  16 maja 2024 / czwartek

M. Schmidt

 

1

2c

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

1

 

 

 

2

2c

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

2

 

 

 

3

1Dd

historia / C5 // z 17.05 lekcja 7

M. Grulkowski

3

 

 

 

4

3Bb

matematyka / 9 // z lekcji 8

Z. Rolbiecki

4

 

 

 

5

3Bb

matematyka / 9 // z 22.05 lekcja 1

Z. Rolbiecki

5

 

 

 

 

E. Grzyb

 

7

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

7

 

 

 

8

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

8

 

 

 

 

 

ks. P. Wyka

 

1

2Dd

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

1

 

 

 

2

2Dd

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

2

3Cc

historia / 25 // z lekcji 3

R. Słomiński

3

2Cc

historia / C3 // z 15.05 lekcja 8

R. Słomiński

3

3Cc

angielski / 16 // z lekcji 8

J. Gralak

4

2Cc

historia / C3 / z lekcji 7

R. Słomiński

4

 

 

 

7

2a

matematyka / B1 // z lekcji 8

D. Żywicka

7

 

 

 

 

A. Zięba

 

2

3Aa

zaj. własne / wieczernik

A. Kowalke

2

 

 

 

3

3a

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk

3

 

 

 

4

2Aa I

niemiecki / 30 // z lekcji 5

J. Kin

4

 

 

 

5

2Aa II

2Aa → historia / 23 // z lekcji 6

W. Piwowarczyk

5

 

 

 

 

B. Pobłocka

1

3Bb I

zaj. odwołane

M. Grulkowski

2

3Bb I

zaj. odwołane

M. Grulkowski

5

1Dd II

1Dd → chemia / 26

J. Tlołka-Łangowska

6

2Cc II

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

7

1Dd I

zaj. odwołane

M. Schmidt

8

1Dd I

zaj. odwołane

M. Schmidt

I. Zgleszewska

3

1Ee I

zaj. odwołane

K. Małkiński

4

1Ee II

1Ee → historia  / 34 // z lekcji 8

M. Grulkowski

A. Dziemiński

1

2Ee II

zaj. odwołane

A. Dziemiński

2

2Ee II

zaj. odwołane

A. Dziemiński

3

1Bb II

1Bb → chemia / 31

J. Tlołka-Łangowska

5

1Aa I

zaj. własne / wieczernik

J. Kreft-Bollin

6

1Aa II

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski

7

1Bb I

1Bb → niemiecki / 26

C. Zalewski

8

2Ee I

zaj. odwołane

A. Dziemiński

 

M. Frąckiewicz

 

1

1a I

zaj. odwołane

M. Skowrońska

1

 

 

 

2

1a II

1a → niemiecki / 34

J. Kreft-Bollin

2

 

 

 

4

2Dd I

2Dd → niemiecki / 26

I. Gulczyńska-Zalewska

4

 

 

 

5

2Dd

chemia / 31 // z lekcji 8

M. Skowrońska

5

 

 

 

 

N. Cygert

 

3

1a

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk

3

 

 

 

4

1Cc

angielski / 20

W. Szymańska

4

 

 

 

5

2c

geografia / 37 // z lekcji 8

L. Kowalke

5

2Ee

zaj. kreatywne → 34

A. Kowalke

6

2c

historia / 23 // z lekcji 5

W. Piwowarczyk

6

 

 

 

7

1Ee

H i T / 33 // z 21.05 lekcja 8

B. Galant

7

 

 

 

8

3Dd

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

8

1Ee I

niemiecki / 26 // z lekcji 4

C. Zalewski

 

B. Kowalewski

4

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak

5

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak

7

1Aa wf4C

wf

R. Cieszyński

8

1Aa wf4C

wf

R. Cieszyński

K. Hinca

4

3Dd wf1D

wf

T. Stasiak

5

3Dd wf1D

wf

T. Stasiak

6

3Aa/3a wf4C

zaj. odwołane

M. Szulc

7

3Aa/3a wf4C

zaj. odwołane

M. Szulc

2Ee wf2D

wf // z lekcji 8

T. Stasiak

R. Cieszyński

6

1Aa wf3C   1Bb wf3C

zaj. własne / wieczernik

G. Reca

 

W. Navus-Wysocka

 

1

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

 

2

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

3

2Ee

matematyka / B1 // z lekcji 7

D. Żywicka

A. Kąkol

 

1

1Ee

zaj. odwołane

K. Małkiński

 

2

1Ee

zaj. odwołane

K. Małkiński

4

3Cc/3c

3Cc → angielski / 16 // z lekcji 7

J. Gralak

4

3c

WOS  /  34 // z lekcji 1

B. Galant

8

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

8

 

 

 

                 

 

Zmiany gabinetów 16 maja 2024 / czwartek

01

02

1

1a I

zaj. odwołane

M. Skowrońska

1

2a I

→ 8

B. Mielewczyk

2

1a II

1a → niemiecki / 34

J. Kreft-Bollin

2

2a II

→ 8

B. Mielewczyk

 

3

2c II

→ 8

B. Mielewczyk

4

2Dd I

2Dd → niemiecki / 26

I. Gulczyńska-Zalewska

4

2c I

→ 8

B. Mielewczyk

5

1Cc II

→ 20

W. Szymańska

 

6

1Cc I

→ 20

W. Szymańska

6

2Cc I

→ 16

J. Kreft-Bollin

7

3c

→ 20

W. Szymańska

7

1Bb II

1Bb → niemiecki / 26

C. Zalewski

8

3c

→ 20

W. Szymańska

 

 

6

7

1

 

 

 

1

3c

→ lekcja 4 / 34

B. Galant

2

2Aa

→ 9

G. Reca

2

1Cc

→ 35

B. Galant

3

2Aa

→ 9

G. Reca

3

2Dd

→ 35

B. Galant

4

3Aa/3a

→ 35

G. Reca

4

3c

→ 34

B. Galant

5

2Cc

→ 35

G. Reca

5

2Bb

→ 33

B. Galant

6

 

 

 

6

2Ee

→ 33

B. Galant

7

2Dd

→ 25

G. Reca

7

 

 

 

 

 

 

24

 

2

3Aa

zaj. własne / wieczernik

A. Kowalke

Wszystkie dzisiejsze zajęcia prowadzone przez

Panią Karolinę Kolińską odbywają się w gabinecie 36.

3

3a

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk

4

2Aa I

niemiecki / 30 // z lekcji 5

J. Kin

5

2Aa II

2Aa → historia / 23 // z lekcji 6

W. Piwowarczyk

7

1Bb I

1Bb → niemiecki / 26

C. Zalewski

8

2Ee I

zaj. odwołane

A. Dziemiński

 

 

 Plan dyżurów 16 maja 2024 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

B. Mielewczyk

0

7:50-8:00

I piętro

R. Słomiński

0

7:50-8:00

II piętro

K. Kolińska  

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

A. Kowalke

1

8:45-8:55

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

2

9:40-9:50

parter

G. Reca

2

9:40-9:50

I piętro

J. Kin

2

9:40-9:50

II piętro

B. Pałasz

3

10:35-10:50

parter

J. Gralak

3

10:35-10:50

I piętro

W. Piwowarczyk

3

10:35-10:50

II piętro

M. Skowrońska

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki

4

11:35-11:45

I piętro

K. Małkiński

4

11:35-11:45

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

J. Małkińska

5

12:30-12:40

II piętro

B. Galant

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

Z. Węsierski

6

13:25-13:30

II piętro

M. Grulkowski  

7

14:15-14:20

parter

 

7

14:15-14:20

I piętro

C. Zalewski

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke