Informacje o pracy I LO  / 12 stycznia 2023 / czwartek

Reprezentacja Liceum rywalizuje w eliminacjach Olimpiady Teologii Katolickiej.

Organizacja i opieka: ks. Łukasz Delewski.

 

Reprezentacja Liceum rywalizuje w Olimpiadzie Gier Planszowych.

Organizacja i opieka: Pan Konrad Małkiński.

 

Klasa IV Dd pisze próbną maturę z geografii. Szczegóły przedstawiono poniżej.

Organizacja: Pani Lucyna Kowalke.

 

Klasy IV piszą próbną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Szczegóły przedstawiono poniżej. Uczniowie, którzy nie piszą egzaminu maturalnego, mają zajęcia na lekcjach 7 i 8 zgodnie z planem.

Organizacja: Pani Dyrektor Edyta Bławat, Pani Weronika Navus-Wysocka  i Pan Grzegorz Knopik.

 

Zmiany w planie zajęć / 12 stycznia 2023 / czwartek

A. Zięba

 

1

1Aa I

zaj. odwołane

G. Knopik

1

 

 

 

2

2a

angielski / 24

I. Zgleszewska

2

 

 

 

3

4Ee II

angielski / 24

J. Gralak

3

 

 

 

4

1Aa II

angielski / 24

A. Dziemiński

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

1Aa I

angielski / 24

A. Dziemiński

6

 

 

 

7

2Aa

angielski / 24

I. Zgleszewska

7

3Cc

historia → 26

R. Słomiński

8

 

 

 

8

2c

WOS → 26

B. Galant

 

 

 

K. Małkiński

 

1

2a

zaj. odwołane

M. Szulc

1

 

 

 

2

1Cc

historia / 26

R. Słomiński

2

 

 

 

3

3Ee

3Ee/3e → ZZW / 20 // z 13.01 lekcja 7

B. Pobłocka

3

3e

angielski → 13.01 lekcja 7

B. Pobłocka

4

2e

zaj. własne / wieczernik

W. Sabisz

4

3Ee

niemiecki → 26

I. Gulczyńska-Zalewska

5

3Aa

zaj. własne / wieczernik

J. Willich

5

1Ee I

niemiecki → 26

I. Gulczyńska-Zalewska

6

3Dd I

3Dd → angielski / 26 // 3Dd I – z 31.01 lekcja 1

I. Zgleszewska

6

 

 

 

 


E. Stoltmann

1

4Cc wf2D  4Dd wf2D 

zaj. odwołane

M. Grulkowski   I. Zgleszewska

2

 

 

 

3

1a wf1D

zaj. własne / wieczernik

I. Kosznik

4

1a wf1D

zaj. własne / wieczernik

W. Sabisz

5

1Aa wf2D     1Bb wf2D

zaj. własne / wieczernik

J. Willich

 

Z. Węsierski

4

1Aa I

informatyka → 22

Z. Węsierski

5

1Dd II

informatyka → 22

Z. Węsierski

6

1Aa II

informatyka → 22

Z. Węsierski

7

1Cc I

zaj. własne / wieczernik

B. Galant                     Z. Węsierski

8

1Cc II

zaj. przełożone

W. Piwowarczyk        Z. Węsierski

 

 

 

próbny pisemny egzamin maturalny z geografii

 

3

4Dd

matura próbna / 23

W. Piwowarczyk

3

 

 

 

4

4Dd

matura próbna / 23

J. Kin

4

2Cc

historia → 28

R. Słomiński

5

4Dd

matura próbna / 23

L. Kowalke

5

3Dd

historia  → 37

M. Grulkowski

 

próbny pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

7

klasy IV

matura próbna / 23

E. Bławat

7

klasy IV

matura próbna / 28

W. Navus-Wysocka  

8

klasy IV

matura próbna / 23

G. Knopik  

8

klasy IV

matura próbna / 28

R. Słomiński   

9

klasy IV

matura próbna / 23

G. Knopik  

9

klasy IV

matura próbna / 28

W. Navus-Wysocka  

 Plan dyżurów / 12 stycznia 2023 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

I. Kosznik  

0

7:50-8:00

I piętro

J. Willich

0

7:50-8:00

II piętro

W. Navus-Wysocka

1

8:45-8:55

parter

C. Zalewski

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska    

1

8:45-8:55

II piętro

W. Sabisz

2

9:40-9:50

parter

M. Skowrońska  

2

9:40-9:50

I piętro

B. Mielewczyk  

2

9:40-9:50

II piętro

N. Cygert

3

10:35-10:50

parter

G. Reca

3

10:35-10:50

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

3

10:35-10:50

II piętro

L. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

B. Galant

4

11:35-11:45

I piętro

J. Kin  

4

11:35-11:45

II piętro

G. Knopik

5

12:30-12:40

parter

M. Witt

5

12:30-12:40

I piętro

Z. Węsierski  

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

6

13:25-13:30

parter

Z. Rolbiecki 

6

13:25-13:30

I piętro

R. Słomiński   

6

13:25-13:30

II piętro

A. Kąkol

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka

7

14:15-14:20

II piętro

M. Grulkowski  

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro

E. Grzyb