Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 3 czerwca 2024 / poniedziałek

Klasa 1Dd od 3. lekcji na wycieczce edukacyjnej do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Organizacja i opieka: Pani Monika Schmidt i Pani Joanna Małkińska.

 

Reprezentacja Liceum rywalizuje w półfinałach wojewódzkich w siatkówce plażowej dziewcząt.

Lista reprezentantek na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Ewa Stoltmann.

 

Uczniowie z zajęć języka kaszubskiego od godz. 15.00 uczestniczą w wycieczce edukacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Iwona Makurat.

 

Uczniowie klas trzecich otrzymają listę, na której dokonają wyboru jednego przedmiotu, z którego zdawać będą

OBOWIĄZKOWĄ MATURĘ PRÓBNĄ W ZAKRESIE ROZSZERZONYM.

Wypełnione i podpisane listy sekretarze klas przekażą do sekretariatu do czwartku, 6 czerwca.

Wybór obejmuje: język polski, matematykę, historię, WOS, biologię, chemię, fizykę i geografię.

 

OBOWIĄZKOWY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY zostanie przeprowadzony w środę, 12 czerwca.

 

Na dużej przerwie w gab. 23 odbywa się spotkanie organizacyjne Majówki z Wybickim czyli Rajdu z Generałem.

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie lekcji  3 czerwca 2024 / poniedziałek

M. Schmidt

J. Małkińska

 

 

 

 

3

3Cc/3c

ZZW / 26 // z 05.06 lekcja 8

I. Gulczyńska-Zalewska

4

2Dd

geografia / 37 // z 04.06 lekcja 8

L. Kowalke

2Bb I

angielski → 24

B. Mielewczyk

E. Stoltmann 

2

3Bb wf1D

zaj. odwołane

M. Grulkowski

B. Kowalewski  

1

1Aa wf4C

wf

T. Stasiak

4

1Cc wf1D

wf

K. Hinca

5

1a wf4C

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

J. Kin 

5

2Aa II

2Aa → angielski / 28 // 2Aa II z 05.06 lekcja 1

A. Zięba

6

2Aa I

2Aa → niemiecki (sprawdzian)  / 28 // 2Aa I – z lekcji 5

J. Kin  / R. Słomiński

                   

 

 

 

 

 Plan dyżurów 3 czerwca 2024 / poniedziałek

0

7:50-8:00

parter

M. Frąckiewicz

0

7:50-8:00

I piętro

W. Piwowarczyk

0

7:50-8:00

II piętro

W. Navus-Wysocka

1

8:45-8:55

parter

I. Zgleszewska

1

8:45-8:55

I piętro

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

II piętro

M. Szulc

2

9:40-9:50

parter

J. Gralak

2

9:40-9:50

I piętro

B. Pobłocka

2

9:40-9:50

II piętro

B. Pałasz

3

10:35-10:50

parter

B. Galant

3

10:35-10:50

I piętro

R. Słomiński

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kąkol

4

11:35-11:45

parter

C. Zalewski

4

11:35-11:45

I piętro

M. Skowrońska

4

11:35-11:45

II piętro

E. Grzyb

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

K. Małkiński

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

6

13:25-13:30

parter

ks. P. Wyka

6

13:25-13:30

I piętro

A. Dziemiński

6

13:25-13:30

II piętro

L. Kowalke

7

14:15-14:20

parter

M. Literska

7

14:15-14:20

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

7

14:15-14:20

II piętro

J. Tlołka-Łangowska