Lista uczniów

zakwalifikowanych do stopnia II - rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu z Chemii dla uczniów klas IV-VIII szkół

podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023

przeprowadzonego w dniu 07.11.2022 r.

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Nazwa i adres szkoły

% uzyskanych punktów

1.       

Łukasz Kroll

Szkoła Podstawowa nr 1

 im. św. Kazimierza w Kartuzach

83 – 300 Kartuzy

95

2.       

Julia Helena Siebert

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Przyjaźni

83 – 331 Przyjaźń

90

3.       

Kajetan Klonowski

Szkoła Podstawowa w Liniewie

83-420 Liniewo

85

4.       

Nikola Weronika Lica

Szkoła Podstawowa

im. Leona Kąkola w Grzybnie

83 – 300 Kartuzy

85

Kościerzyna, dnia 21.11.2022                                              godz. 10.00

                                              

                                                 

                                                                                              Przewodnicząca RKK

 

                                                                                               Wiesława Sabisz

……………………………………………………………..