I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Lp.

Data

Ilość godzin

Tematyka zajęć

1.

18.11.2017

2

Dzielenie z resztą. Własności podzielności. NWD, NWW, algorytm Euklidesa. Liczby pierwsze i złożone, zasadnicze twierdzenie arytmetyki. Zadania.

2.

25.11.2017

2

Definicja liczb wymiernych. Własności liczb wymiernych (suma, różnica, iloczyn, iloraz). Rozwinięcia dziesiętne liczb rzeczywistych. Dowody niewymierności niektórych liczb. Zadania.

3.

09.12.2017

3

Interpretacja geometryczna. Własności (m.in. wykres). Równania i nierówności. Zadania. Wykresy części ułamkowej i całkowitej.

4.

16.12.2017

2

Rozwiązywanie równań z częścią całkowitą i częścią ułamkową. Zadania. Definicja i własności kongruencji.

5.

13.01.2018

3

Małe twierdzenie Fermata. Funkcja Eulera. Twierdzenie Eulera. Chińskie twierdzenie o resztach. Zadania. Elementy rachunku zdań i wprowadzenie do symboliki matematycznej. Zaprzeczanie koniunkcji, alternatywy, implikacji.

6.

20.01.2018

4

Transpozycja. Tautologie. Prawa de Morgana. Kwantyfikatory, zaprzeczenia zdań z kwantyfikatorami. Zadania. Postać twierdzeń (implikacja, równoważność, założenia, teza); proste przykłady. Twierdzenie odwrotne. Co to znaczy dowieść twierdzenia? Dowody wprost (redukcyjne, dedukcyjne), dowody nie wprost. Zadania.

7.

27.01.2018

2

Rachunek zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów. Sumy i iloczyny uogólnione. Dowody równości zbiorów (równoważność, dwa zawierania). Zadania.

8.

03.02.2018

2

Rozumowanie indukcyjne; przykłady dowodów indukcyjnych. Zadania.

9.

10.02.2018

2

Różne postaci zasady indukcji matematycznej. Wprowadzenie zapisu sumy i iloczynu liczb. Zadania indukcyjne dotyczące sum i iloczynów. Zadania.

10.

24.02.2018

2

Funkcje trygonometryczne w układzie współrzędnych – definicje ogólne, wykresy. Wybrane wzory redukcyjne i wzór na sinus sumy kątów. Zadania.

11.

03.03.2018

2

Kąty wpisane i kąty środkowe. Twierdzenie sinusów z dowodem.

12.

17.03.2018

2

Twierdzenie cosinusów – wyprowadzenie z twierdzenia Pitagorasa i z twierdzenia sinusów. Zadania.

13.

24.03.2018

2

Trójkąty: wysokości, dwusieczne, symetralne, środkowe. Okręgi opisane i wpisane w trójkąt. Różne wzory na pole trójkąta. Zadania.

14.

07.04.2018

2

Odcinki, kąty, okręgi w wielokątach. Wzór Brahmagupty dla czworokąta. Wielokąty foremne i wzór na ich pole. Zadania.

15.

14.04.2018

2

Odcinki, kąty i okręgi, związki miarowe w trapezach. Zadania.

16.

28.04.2018

2

Gry matematyczne dla dwóch osób ze strategią (bez strategii) wygrywającej. Zadania.

17

12.05.2018

2

Sformułowanie zasady mnożenia. Określenie wariacji, wariacji bez powtórzeń, permutacji. Wzory na liczbę tego typu zdarzeń (funkcji). Zadania.

18

19.05.2018

2

Określenie kombinacji – symbol Newtona. Własności kombinacji – trójkąt Pascala. Własności dwumianu Newtona. Zadania.

19

26.05.2018

2

Związek niektórych wzorów sumacyjnych z zagadnieniami kombinatorycznymi. Zadania.

20

09.06.2018

2

Sformułowanie zasady szufladkowej Dirichleta, przykłady zastosowań. Zadania.

21

16.06.2018

2

Zagadki logiczne typu sudoku, obrazki logiczne, łamigłówki architekta, z błędnymi zdaniami, zagadki tekstowe rozwiązywane za pomocą diagramów. Zadania.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie