I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Lp.

Data

Ilość godzin

Tematyka zajęć

1.

18.11.2017

2

Własności podzielności, dowody niektórych cech podzielności, w szczególności te wykorzystujące sumę cyfr.

2.

25.11.2017

3

Liczby pierwsze i liczby złożone, rozkłady na czynniki pierwsze. NWD, NWW, liczby względnie pierwsze. Zadania. System dziesiątkowy, inne systemy liczbowe (dwójkowy, trójkowy itd.).

3.

09.12.2017

3

Przeliczenia między systemami. Operacje arytmetyczne w różnych systemach liczbowych. Zadania. Zapis liczby wymiernej i jej rozwinięcie dziesiętne (problem jednoznaczności, okresowości). Ułamki egipskie. Ułamki łańcuchowe. Zadania.

4.

16.12.2017

4

Określenie liczby niewymiernej (niewspółmierna z 1 lub z rozwinięciem dziesiętnym nieokresowym). Liczby na osi liczbowej. Pierwiastki z liczb; niewymierność niektórych liczb (). Zadania. Wprowadzenie lub przypomnienie pojęć: średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia harmoniczna, średnia kwadratowa. Związki między tymi średnimi. Zastosowania. Zadania.

5.

13.01.2018

4

Rodzaje wyrażeń algebraicznych, grupowanie wyrazów, wyrazy podobne, przekształcanie wzorów. Wyprowadzenie podstawowych wzorów skróconego mnożenia oraz ich zastosowania. Potęgi i pierwiastki – własności, przekształcanie wyrażeń. Zadania.

6.

20.01.2018

4

Zapisywanie równań i nierówności. Podstawowe metody rozwiązywania równań i nierówności. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Zadania.

7.

27.01.2018

2

Bloki zadań tekstowych: droga, prędkość, czas, procenty.

8.

03.02.2018

2

Bloki zadań tekstowych: mieszaniny, stopy, kalendarz, zegar (prędkość kątowa).

9.

10.02.2018

2

Różne własności trójkąta prostokątnego. Twierdzenie Pitagorasa.

10.

03.03.2018

2

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Różne dowody twierdzenia Pitagorasa. Wzory na pole trójkąta prostokątnego. Zadania.

11.

17.03.2018

2

Zadania konstrukcyjne w oparciu o poznane konstrukcje (m.in. trójkątów przystających, prostej prostopadłej, prostej równoległej, dwusiecznej kąta, symetralnej). Zadania.

12.

07.04.2018

2

Wzory na pole trójkąta (bez trygonometrii) i krótka informacja o wzorze z funkcją sinus.

13.

14.04.2018

2

Punkty szczególne trójkąta: środek okręgu opisanego, środek okręgu wpisanego, ortocentrum, środek ciężkości; konstrukcje tych punktów. Zadania.

14.

12.05.2018

2

Równoważność figur przez pocięcie, tangramy. Zadania.

15.

19.05.2018

2

Równanie prostej (różne rodzaje), rysowanie prostej w układzie współrzędnych. Rysowanie figur w układzie współrzędnych. Zadania.

16.

09.06.2018

2

Wielościany. Siatki wielościanów Obliczanie pola powierzchni. Zadania.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie