I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Lp.

Data

Ilość godzin

Tematyka zajęć

 1

25.11.2017

1

Wstęp do analizy danych pomiarowych

 2

25.11.2017

1

Badanie i obserwacja ruchu

 3

25.11.2017

1

Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

 4

25.11.2017

1

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

 5

02.12.2017

1

Diagnoza wiadomości i umiejętności

 6

02.12.2017

1

Rodzaje i skutki oddziaływań. Dodawanie i rozkładanie sił.

 7

02.12.2017

1

I zasada dynamiki Newtona. Bezwładność

 8

02.12.2017

1

II i III zasada dynamiki Newtona

 9

16.12.2017

1

Swobodne spadanie ciał

 10

16.12.2017

1

Siła tarcia

 11

16.12.2017

2

Pęd. Zasada zachowania pędu

 12

13.01.2018

1

Praca i moc jako wielkości fizyczne

 13

13.01.2018

1

Energia mechaniczna

 14

13.01.2018

2

Zasada zachowania energii

 15

20.01.2018

1

Budowa materii

 16

20.01.2018

1

Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

 17

20.01.2018

2

Prawo Pascala i Archimedesa

 18

17.02.2018

1

Energia wewnętrzna. Pierwsza zasada termodynamiki

 19

17.02.2018

1

Rozszerzalność temperaturowa

 20

17.02.2018

1

Ciepło właściwe

 21

17.02.2018

1

Zmiany stanów skupienia substancji

 22

17.03.2018

2

Bilans cieplny

 23

17.03.2018

1

Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku.

 24

17.03.2018

1

Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne

 25

17.03.2018

1

Obwody elektryczne. Pomiar napięcia i natężenia prądu

 26

14.04.2018

1

Opór elektryczny. Prawo Ohma

 27

14.04.2018

1

Praca i moc prądu elektrycznego

 28

14.04.2018

1

Łączenie oporników

 29

19.05.2018

1

Elektromagnes, silnik prądnica i transformator

 30

19.05.2018

1

Własności ruch drgającego

 31

19.05.2018

1

Własności ruchu falowego

 32

19.05.2018

1

Rodzaje fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

 33

09.06.2018

1

Prostoliniowe rozchodzenia światła

 34

09.06.2018

1

Zjawisko załamania światła

 35

09.06.2018

1

Dualizm korpuskularno-falowy. Zjawiska fotoelektryczne

 36

09.06.2018

1

Przyrządy optyczne.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie