W programie pobytu w Rumunii na weekend 12-13 listopada znalazła się wycieczka do Bukowiny, tj. północnej części historycznej Mołdawii. W Suczawie zwiedziliśmy zamek hospodarów mołdawskich, który był świadkiem wielu wojen Mołdawii z Turcją Osmańską i Recząpospolitą Obojga Narodów. Wielkie wrażenie zrobiły na nas dwa prawosławne klasztory obronne, w których cerkwie otoczono fortyfikacjami. Zostały one wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a wyróżniają się one wspaniałymi malowidłami na ścianach zewnętrznych. W klasztorze Sucevița używano przede wszystkim barwy czerwonej, zaś malowidła na monastyrze Voroneț charakteryzują się przewaga barwy błękitnej. Uczniowie wraz z nauczycielami podejmowali próbę rozpoznawania scen i postaci przedstawionych na malowidłach zewnętrznych, jak i wewnątrz świątyń. Pobyt w Bukowinie był wspaniałą lekcją historii Mołdawii i historii sztuki prawosławnej. W niedzielę wieczorem powróciliśmy do Jass.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych