Trzecim krajem – gospodarzem projektu „Train Your Brain” została Rumunia, a dokładnie jej mołdawska część. Organizatorem pobytu jest szkoła ekonomiczna (Colegiul Economic „Virgil Madgearu”) w Jassach, drugim co do wielkości mieście w Rumunii. W pierwszym jego dniu organizatorzy przywitali gości na boisku szkolnym. Zainteresowanie wzbudził pokaz mołdawskich tańców ludowych. Tradycyjną częścią była prezentacja reprezentantów szkół uczestniczących w projekcie. Wiele radości wzbudziły różnego rodzaju zajęcia integrujące zarówno uczniów, jak i nauczycieli („Koło fortuny”, ćwiczenia sprawdzające spostrzegawczość i in.).
Drugi dzień był bardzo pracowity. Rozpoczął się on od zajęć w laboratorium chemicznym. Następne zajęcia polegały na ułożeniu puzzli z zabytkami Jass. Międzynarodowe zespoły uczniów otrzymały też zadanie stworzenia portretów znanych sportowców w formie geometrycznej. Podczas spaceru w centrum miasta uczniowie miejscowego liceum przedstawiali dzieje najważniejszych zabytków Jass: katedry prawosławnej z relikwiami św. Paraskiewy, Teatru Narodowego w Jassach, ratusza (Pałacu Roznovanu) oraz neogotyckiego Pałacu Kultury zbudowanego na fundamentach średniowiecznej rezydencji hospodarów mołdawskich.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych