Wraz z wychowawczynią panią Anną Kąkol i pedagog szkolną panią Katarzyną Drożdżyńską wspólnie spędziliśmy kilka wieczornych godzin w szkole. Nie tradycyjnie - na lekcjach, ale rozmawiając i opowiadając o sobie. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, pizzy, siatkówki i belgijki. Ten wieczór spowodował, że naprawdę poczuliśmy się jedną klasą.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych