W naszym mieście organizuje go Kościerski Dom Kultury, a sztab akcji zlokalizowany będzie w Kinie Remus. W związku z tym rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy. Ze względu na trwającą pandemię liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są bezpośrednio w Kościerskim Domu Kultury, a nie za pośrednictwem szkół. Osoby pragnące zostać wolontariuszem mogą zgłaszać się bezpośrednio do sekretariatu siedziby KDK przy ulicy Długiej 31. Czas naboru  przewidziany jest do końca listopada 2021 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości zapisu wolontariuszy. Fundacja przydziela ograniczoną liczbę wolontariuszy na dany sztab i dlatego w zapisach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji dotyczących zapisu wolontariuszy udziela pani Kinga Snopek tel. 508 150 688.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych