Rekrutacja

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego posiada 15 oddziałów.

Przedmiotami wiodącymi realizowanymi na poziomie rozszerzonym są:
w klasach A – matematyka, fizyka,
w klasach B – chemia, biologia
w klasach C – j. polski, historia, dodatkowo: filozofia i j. kaszubski
w klasach D – matematyka, geografia
w klasach E – biologia, j. angielski

Uczniowie rozpoczynający naukę od roku szkolnego 2012/2013 wypełniając podanie wybierają klasę z przedmiotami wiodącymi, które będą realizować na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo po klasie pierwszej będą dokonywali wyboru trzeciego przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym spośród: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii, geografii, historii, WOS-u.