Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Zapraszamy do udziału w I Konkursie Interpretacyjnym Poetów Europejskich „Warto spojrzeć na poezję z innej strony”, przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godzinie 12.30 w XV LO im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7, Gdańsk-Zaspa w galerii patio na parterze. Szczegóły w regulaminie konkursu w Czytaj więcej.

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Interpretacyjnego poetów europejskich pt:. "Warto spojrzeć na poezję z innej strony"

1. Organizatorem konkursu jest:
XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy

ul. Pilotów 7

80-460, Gdańsk

tel:. 585565401 (wewnętrzny 111 – Biblioteka)

Mail:. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Czas i miejsce konkursu:

8 grudnia 2017r. od godziny 12:30

Galeria Patio w XV LO im. Zjednoczonej Europy,

80-460, Gdańsk

ul. Pilotów 7

3. Cele konkursu:

 • Propagowanie piękna poezji europejskiej
 • Kształtowanie kultury żywego słowa
 • Doskonalenie warsztatu umiejętności recytatorskich
 • Promowanie uczniów zdolnych
 • Upowszechnianie kultury języka

4. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – nie więcej niż 5 osób z jednej szkoły.

5. Każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór poetycki z kręgu poetów europejskich.

6. O kolejności występu decyduje losowanie.

6. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, listownie (na adres szkoły) lub drogą elektroniczną na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia.

                                                  

8. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 grudnia 2017r.  (włącznie).

9. Ocena jury i nagrody:

Powołana przez organizatora jury oceni prezentację, biorąc pod uwagę następujące kryternia:

 • Dobór utworu
 • Interpretacja
 • Kultura i wyrazistość słowa
 • Oryginalność prezentacji
 • Komisję konkursową powołuje organizator
 • Dla trzech laueratów przewidziane są nagrody
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna
 • Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu

10. Zgłaszający wraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatora oraz publikację i emisję na stronie internetowej XV LO, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  KONKURSU

„WARTO SPOJRZEĆ NA POEZJĘ Z INNEJ STRONY"

Imię i nazwisko..................................................................................................................................

Adres szkoły:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela -opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy do opiekuna………………………………………………………………

Repertuar – tytuł i autor utworu poetyckiego……………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..       

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.   Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby z niniejszego konkursu                                

podpis Uczestnika

                                                                                                     podpis Opiekuna

 

© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie