Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Informujemy, że eliminacje szkolne 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się 15 marca 2016 roku po czwartej godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 11 marca 2016 r. u nauczycieli polonistów. Eliminacje powiatowe przeprowadzone zostaną 31 marca o godz. 9.00 w „Sali niebieskiej” Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie www.tkt.art.pl. oraz w Czytaj więcej.

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

 1. TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2   utwory poetyckie i prozę.

 2. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 1. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Repertuar obejmuje:

 • 3 utwory śpiewane

 • 1 utwór recytowany.

 1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

 • wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

 1. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

  Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 2. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

 3. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

  C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

  Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

  D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

  Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

  Obowiązują następujące z a s a dy:

 1. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

 2. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

  Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

  III.

 1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

 • interpretacja utworów;

 • kultura słowa;

 • ogólny wyraz artystyczny.

  W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:

 • celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;

 • kompozycję sceniczną występu.

  W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:

 • opracowanie dramaturgiczne;

 • opracowanie reżyserskie;

 • wykonanie zadań aktorskich;

 • pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

  W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:

 • zgodność muzyki z charakterem wiersza;

 • muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;

 • wartości artystyczne muzyki.

  Karty uczestnika 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego można pobrać ze strony : www.tkt.art.pl

© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie