I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Z okazji 2000 lat, jakie w 2018 roku mijają od śmierci najwybitniejszego rzymskiego elegika, Publiusza Owidiusza Nazona, Gdańskie Liceum Autonomiczne przy współudziale Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa „Biblioteka Antyczna” zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Trójmiasta i okolic (województwo pomorskie) do udziału w konkursie poświęconym życiu i twórczości rzymskiego poety. Konkurs odbędzie się 19 marca 2018 roku w siedzibie Gdańskiego Liceum Autonomicznego w Gdańsku. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie w dwuosobowych drużynach po uprzednim zgłoszeniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 28 lutego 2018 roku. Konkurs w formie quizu zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem iPadów, w programie Kahoot. Pytania są ogólnie dostępne (Czytaj więcej) i należy się do nich uprzednio przygotować. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. CEL KONKURSU

Celem skierowanego do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Trójmiasta oraz okolic Konkursu Wiedzy o Owidiuszu jest rozbudzenie zainteresowania u uczniów twórczością jednego z najwybitniejszych rzymskich poetów, Publiusza Owidiusza Nazona, a przez to zachęcenie do poznawania kultury i literatury starożytnej oraz do nauki języka łacińskiego.

II. ORGANIZATOR

Grzegorz Kotłowski – Gdańskie Liceum Autonomiczne.

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego – współorganizator.

III. ZAKRES TREŚCI

Treścią konkursu jest znajomość życia i twórczości Publiusza Owidiusza Nazona.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z jednego etapu. Biorą w nim udział dwuosobowe drużyny, które wspólnie odpowiadają na podane pytania. Konkurs w formie quizu zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem IPadów, w programie Kahoot. Pytania są ogólnie dostępne i należy się do nich uprzednio przygotować. Spośród zamieszczonych wcześniej na stronie internetowej Gdańskiego Liceum Autonomicznego (www.gla.gfo.pl) pięćdziesięciu pytań w Konkursie pojawi się dwadzieścia pytań wraz z podanymi czterema wariantami odpowiedzi, z których należy zaznaczyć prawidłową, przy czym liczy się zarówno poprawność odpowiedzi, jak i szybkość jej udzielenia.

V. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie (w dwuosobowych drużynach) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Trójmiasta oraz okolic (województwo pomorskie). Zgłoszenia uczniów stanowiących dwuosobowe drużyny dokonuje nauczyciel-opiekun na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. HARMONOGRAM

Ostateczny termin zgłoszenia uczniów do Konkursu upływa 28 lutego 2018 roku.

Konkurs odbędzie się 19 marca 2018 roku o godzinie 1400 w siedzibie Gdańskich Szkół Autonomicznych w Gdańsku przy ul. Osiek 11/12.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gdańskiego Liceum Autonomicznego (www.gla.gfo.pl)  najpóźniej do 23 marca 2018 roku.

VII. NAGRODY

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze dwuosobowe drużyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie kwestie nieuregulowane lub wątpliwe rozstrzygane będą przez Organizatora.

Zgłoszenie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udziela Organizator:

Grzegorz Kotłowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PYTANIA

 1. Apoteozą którego rzymskiego władcy kończą się Owidiuszowe „Przemiany” („Metamorphoses”)?
 2. Co oznacza związany z Owidiuszem skrót SMPE?
 3. Czyj list w „Listach heroin” („Heroides”) odwołuje się do mitologii rzymskiej?
 4. Do czyjego kręgu literackiego należał Owidiusz?
 5. Dokąd wybrał się Owidiusz po ukończeniu nauk w Rzymie?
 6. Gdzie urodził się Owidiusz?
 7. Ile dzieci miał Owidiusz?
 8. Ile miesięcy obejmuje napisany przez Owidiusza poetycki „Kalendarz” („Fasti”)?
 9. Ile wieków ludzkości opisał Hezjod, na którym oparł się Owidiusz, pisząc w „Przemianach” („Metamorphoses”) o początkach ludzkości?
 10. Jak brzmi pełne imię Owidiusza?
 11. Jak miała na imię trzecia żona Owidiusza?
 12. Jak nazywał się młodzieniec z Owidiuszowych „Przemian” („Metamorphoses”), którego imię nosi wiosenny kwiat?
 13. Jak nazywał się staropolski autor dzieła – dramatycznej sielanki pt. Dafnis drzewem bobkowym przemieniła się?
 14. Jak nazywała się para kochanków, którzy byli pierwowzorami dla Szekspirowskiego dramatu „Romeo i Julia”?
 15. Jak współcześnie nazywa się miejsce wygnania Owidiusza?
 16. Jaką boginię podglądał w kąpieli Akteon, za co później spotkała go śmierć przez rozszarpanie przez jego własne psy?
 17. Jaką przyczynę swojego wygnania podaje Owidiusz?
 18. Jaki bóg zdominował poetycki świat Owidiusza?
 19. Jaki rzymski historyk był współczesny Owidiuszowi?
 20. Jaki tytuł nosiła niezachowana tragedia Owidiusza?
 21. Jakie imię nosiła fikcyjna kochanka Owidiusza stworzona na potrzeby poezji?
 22. Jakie imiona noszą ojciec i syn, których historię przywołuje Owidiusz zarówno w „Przemianach” („Metamorphoses”), jak i w „Sztuce kochania” („Ars amatoria”)?
 23. Jakie utwory napisał Owidiusz na wygnaniu?
 24. Jakie utwory Owidiusz napisał w heksametrze daktylicznym?
 25. Jakiej dziedziny poezji Owidiusz był najwybitniejszym rzymskim przedstawicielem?
 26. Kiedy nastąpiło wygnanie Owidiusza z Rzymu?
 27. Kiedy urodził się Owidiusz?
 28. Kim miał zostać Owidiusz wedle zamiarów swojego ojca?
 29. Kto skazał Owidiusza na wygnanie?
 30. Która z bohaterek napisała fikcyjny list do Jazona zamieszczony przez Owidiusza w „Listach heroin” („Heroides”)?
 31. Która z par opisanych przez Owidiusza w „Przemianach” („Metamorphoses”) przemieniła się po śmierci w parę drzew?
 32. Które z dzieł Owidiusza w całości miało najwięcej tłumaczeń na język polski?
 33. Której parze kochanków Owidiusz poświęcił w „Listach heroin” („Heroides)” dwa listy?
 34. Który rzeźbiarz przedstawił scenę przemiany dziewczyny w drzewo zatytułowaną „Apollo i Dafne”?
 35. Który z bohaterów Owidiuszowych „Przemian” („Metamorphoses”) przemienił się w jaskółkę?
 36. Który z malarzy zilustrował mit o Arachne?
 37. Który z muzyków uczynił mit o Orfeuszu i Eurydyce tematem swojej opery?
 38. Który z nowożytnych dramaturgów wykorzystał w swojej tragedii motyw Pigmaliona?
 39. Który z poetów rzymskich pokusił się o napisanie odpowiedzi herosów ma listy Owidiuszowych heroin?
 40. Który z poetów skazał na piekło twórców literatury starożytnej, w tym Owidiusza?
 41. Który z rzymskich poetów był zaliczany wraz z Owidiuszem do elegików okresu augustowskiego?
 42. Który z tytułów Owidiuszowych dzieł został wykorzystany przez Michalinę Wisłocką do nazwania jej publikacji?
 43. Który z utworów Owidiusza trafił w XVI wieku do indeksu ksiąg zakazanych?
 44. Przez którą poetkę XX-lecia międzywojennego została zinterpretowana, opisana przez Owidiusza, historia Narcyza?
 45. Reinterpretacji mitu o Ikarze podjęło się wielu poetów. Kto jest autorem wiersza Prawa i obowiązki?
 46. W jakiej krainie Italii znajdowało się miejsce narodzin Owidiusza?
 47. W jakim dziele Owidiusz zawarł swoją autobiografię?
 48. Wśród jakich barbarzyńskich plemion przyszło żyć Owidiuszowi na wygnaniu?
 49. Z ilu ksiąg składają sie Owidiuszowe „Przemiany” („Metamorphoses”)?
 50. Za jakiego rodzaju poemat uważany jest Owidiuszowy „Kalendarz” („Fasti”)?

 

KARTA ZGŁOSZENIA (WZÓR)

1. Nazwa szkoły:        …………………………………………………………………………...

2. Adres szkoły:         …………………………………………………………………………...

3. Adres poczty elektronicznej szkoły:          ……………………………………………………

4. Telefon:      …………………………………………………………………………………...

5. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem poczty elektronicznej:   …………… …………………………………………………………………………………………………...

6. Lista uczniów tworzących dwuosobowe drużyny:          ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie