I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w VIII Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji”. Plik mp3 z nagranym materiałem należy przesłać do 15 listopada. Bliższe informacje oraz Regulamin i Karta zgłoszenia - w Czytaj więcej.

Szanowni Państwo!

Już po raz ósmy Zespół Szkół nr1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego  Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej Na strunach poezji.

 To artystyczne przedsięwzięcie zyskało sobie wierne grono swoich sympatyków i przyjaciół. Z zadowoleniem stwierdzamy, że konkurs cieszy się  niesłabnącym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski,   o czym świadczy stale rosnąca liczba uczestników.

Tegoroczną VIII edycją Konkursu Poezji Śpiewanej włączamy się w kalendarz przedsięwzięć artystycznych związanych z obchodami 700-lecia miasta Lublin. Ten Wielki Jubileusz skłonił organizatorów do wpisania VIII edycji Konkursu w działania kulturalne o wyjątkowym charakterze, dlatego proponujemy poszerzenie repertuaru o wykonania utworów z  tekstami poetów związanych z Lublinem. Nagrodą  w tej kategorii jest  Dzwoneczek Józefa Czechowicza. Nagrodami głównymi w każdej kategorii są Złote, Srebrne i Brązowe Nuty Poezji.

    Konkurs ma na celu wspieranie utalentowanych osób, umożliwienie prezentacji ich umiejętności, a także popularyzację twórczości poetów związanych z Lublinem. Jest to artystyczny projekt dla poszukujących nowych form wypowiedzi. W interpretacji tekstów łączącej mówienie ze śpiewem młodzi ludzie odnajdują wszystko – akceptację i bunt, smutek i radość, powagę i żart.  Ta forma  pozwala im głębiej zrozumieć siebie i świat, pełniej wyrazić swoje myśli, wątpliwości i marzenia.

    Zapraszamy serdecznie uczniów Waszej Szkoły do wzięcia udziału  w VIII edycji Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej Na strunach poezji.

REGULAMIN

1. Organizator:

 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 • Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego”
 • Muzeum Lubelskie w Lublinie, Zamek Lubelski
 •  Bank Zachodni WBK

3. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej;
 • zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek;
 • uwrażliwienie uczniów na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych utworów;
 • promowanie młodych talentów;
 • promocja poezji twórców związanych z Lublinem.

4. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do uczniów siódmych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski z udziałem gości z zagranicy;
 • W konkursie biorą udział soliści, duety i zespoły muzyczne ( do  czterech osób, muzycy mogą grać najwyżej na czterech instrumentach);
 • Z danej placówki może występować najwyżej trzech wykonawców;
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne;
 • Laureaci poprzedniej edycji Konkursu nie mogą występować w kolejnym roku, chyba że w innej kategorii wiekowej;
 • Każdy zgłoszony do konkursu uczestnik jest zobowiązany do wykonania jednego utworu śpiewanego  z dowolnym tekstem poetyckim. Szczególnie doceniana będzie twórczość własna (tekst, muzyka);
 • Od VI edycji konkursu Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie przyznaje nagrodę „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” za najlepsze wykonanie utworu z tekstem Józefa Czechowicza lub poety związanego z Lublinem.
 •   Od VIII edycji konkursu rozszerzamy propozycję repertuaru o utwory poetów związanych z Lublinem np. Józefa Łobodowskiego, Franciszki Arnsztajnowej, Edwarda Stachury, Marcina Świetlickiego, Anny  Kamieńskiej, Edy Ostrowskiej, wpisując się w kalendarz działań kulturowych związanych z obchodami 700 lecia Miasta Lublin.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz pliku w formie MP3  z nagraniem wykonania utworu konkursowego do

15 listopada 2017r;

 • Łączny czas występu uczestnika (uczestników) nie może przekroczyć 5 minut.
 • Za stronę merytoryczną zadań konkursowych odpowiada profesjonalne jury w składzie: 
 1. Przewodnicząca: prof. Andrea Jaworska (Instytut Wychowania Muzycznego, Wydział Artystyczny UMCS);
 2. Członkowie:  dr Jarosław Cymerman (teatrolog, krytyk literacki, dyrektor Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Wydział Humanistyczny UMCS), Piotr Selim (pianista, kompozytor, wokalista, Wydział Artystyczny UMCS), dr hab. Rafał Szczerbakiewicz ( literaturoznawca i filmoznawca,  Instytut Filologii Polskiej UMCS).
 • Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru (wybór i dobór utworów);
 • zgodność charakteru muzyki i poezji;
 • inwencja twórcza;
 • forma prezentacji.

  7. Przebieg konkursu:

 • Do 15 listopada 2017 r. należy przesłać kartę zgłoszenia i plik w formacie MP3 z nagraniem utworu kandydata;
 • Karty zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób:

ü  listownie na adres Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego ul. Podwale 11 ,20-117 Lublin z dopiskiem “VIII Ogólnopolski Jesienny konkurs poezji śpiewanej

ü  e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Po przesłuchaniu nagrań uczestników, jury zakwalifikuje do finału konkursu,$, który odbędzie się 28 listopada 2017r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie;
 • Uczestników zakwalifikowanych do finału powiadomimy do 20.11.2017r. ;
 • Do 25 listopada 2017 r. uczestnicy zakwalifikowani do finału powinni potwierdzić udział oraz przesłać podkład muzyczny w formie pliku MP3;
 • Przesłuchania finalistów konkursu odbędą się 28 listopada 2017r. od godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 • Ogłoszenie wyników konkursu i Koncert Laureatów odbędzie się 29 listopada 2017r.
 • Patronat honorowy konkursowi przyznają: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty.
 • Patronami medialnymi są: TVP Lublin, Radio Lublin oraz Dziennik Wschodni.

 • Nagrody główne w każdej kategorii  to statuetki: złota, srebrna i brązowa „Nuta Poezji”  za zajęcie I, II, III miejsca oraz nagrody rzeczowe;
 • Nagroda „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” stanowi wyróżnienie dodatkowe za najlepsze wykonanie tekstu poety związanego z Lublinem;
 • Wszyscy finaliści i ich opiekunowie Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej otrzymają dyplomy;
 • Fundatorem cennych nagród jest  Fundacja  Bank Zachodni WBK.

 • Niniejszy regulamin konkursu będzie dostępny  na stronie internetowej szkoły od 3  września 2017roku ( WWW.zs1.lublin.pl).
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych wykonań w publikacji pokonkursowej bez uiszczenia  honorarium.
 • Koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Smyk, która udziela wszelkich informacji          związanych z konkursem, adres e-mail:

 

VIII OgólnopolskiJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej

Na strunach poezji

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Kategoria (gimnazjum / szkoła ponadgimnazjalna)

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie

Imię………………………………………                                                   Nazwisko…………………………………….

Klasa………………………………………                                                  wiek…………………………………………….

Nazwa szkoły (placówki) adres z kodem i telefonem, e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora/opiekuna artystycznego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres i telefon nauczyciela – instruktora (do korespondencji), e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………REPERTUAR

1.Tytuł utworu, autor muzyki, autor tekstu, wymagania techniczne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis instruktora                                                                                           Pieczęć szkoły/ placówki

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.06.1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Konkursu.

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i prawie do ich poprawiania oraz usunięcia. Zgadzam się także na ewentualną publikację mojego wizerunku

Data i podpisuczestnika( pełnoletniego) lub podpis rodzica

 

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie