I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Plateranki”. Bliższe informacje i regulamin Turnieju – w Czytaj więcej.

 1. Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXIV Ogólnopolskiego Turnieju przewidziany jest na 15 grudnia 2017 roku (piątek) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.
 1. Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu
 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 20 listopada 2017 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,

41 – 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35

z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.

Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy
o nadesłanie fragmentu.

            Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu,
adres e–mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e–mail szkoły,
do której uczęszcza.

 1. Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu
  wraz z uczniami z Biura Turnieju.
 1. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci
  i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz uczniowie.
 1. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 15 grudnia 2017 r. W uzasadnionych przypadkach  (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst zostanie przedstawiony przez aktora ze szkolnego teatru. Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.
 1. O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 10 grudnia 2017 roku na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail.
 1. Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda i „Laur Plateranki”,
  II nagroda i III nagroda. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś
  z nagród lub do innego ich rozdysponowania. Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.
 1. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.
 1. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.
 1. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne
  z zaproszeniem (także dla opiekuna).
 1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.
 1. Komunikat jury o wynikach XXIV Lauru Plateranki rozesłany zostanie 16 grudnia 2017 r. do prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.
 1. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim
  od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie
  oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze
  nie przewiduje się honorariów.
 1. Autorzy wierszy wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku oraz podstawowych danych osobowych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora: zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).
 1. Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater
  w Sosnowcu http://

Organizatorzy XXIV Lauru Plateranki

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie