I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastyczno-literackim ,,Moja postać fantastyczna”. Konkurs powstał z myślą o twórcach, którzy interesują się tematyką fantastyczną (m.in. fantasy lub science fiction), lecz nie tylko. Praca może być wizją postaci z przyszłości, z zaginionej rzeczywistości, futurystycznego lub cybernetycznego świata, wreszcie może być to projekt bohatera gry (w tym komputerowej).

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO

MOJA POSTAĆ FANTASTYCZNA”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie.

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży I LO w Kościerzynie.

3. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić dowolną ilość prac.

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: plastycznej oraz literackiej.

5. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 27 października 2017 roku.

II ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Kategoria plastyczna:

a) format prac od A4 do A3;

b) technika wykonania dowolna – np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika warsztatowa i komputerowa, komiks (maksymalnie 3 strony A4),

c) na odwrocie prac należy umieścić imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

Kategoria literacka:

a) forma pracy: opowiadanie, opis lub charakterystyka postaci (maksymalnie 2 strony A4);

b) prace należy wydrukować w formacie: czcionka 12, Times New Roman, marginesy 2 cm (od góry, od dołu, z lewej, z prawej).

Wszystkie prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa)

III ZASADY OCENIANIA

  • Kryteria oceny prac plastycznych:

  • interpretacja tematu konkursu;

  • oryginalność ujęcia tematu;

  • walory artystyczne ( kompozycja, technika wykonania);

  • estetyka wykonania.

  • Kryteria oceny prac literackich:

  • zgodność z tematem;

  • sposób interpretacji tematu;

  • oryginalność ujęcia tematu;

  • poprawność językowa (stylistyczna i ortograficzna).

IV NAGRODY

Nagrody będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 października 2017 r.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie