I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

12 grudni odbyła się wycieczka edukacyjna w ramach programu "Kompetencje na +". Tematem wycieczki były ptaki nadmorskie, które uczniowie mieli okazję rozpoznawać w Stacji Biologicznej UG w Sobieszewie na "Wyspie Przyrodników".

Projekt Kompetencje na + realizowany jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

logotyp

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie