I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Historia i kultura Żydów polskich". Jego celem jest poznanie bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach j społeczeństwa i państwa polskiego w ciągu wieków wspólnej historii. Organizatorem konkursu jest Fundacja SHALOM, wspomagają ją zaś Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Etap szkolny polega na napisaniu pracy na temat ustalony z nauczycielem w jednym następujących obszarów tematycznych: 1. Historia społeczności żydowskiej w Twoim mieście/regionie. 2. Powojenne losy polskich Żydów. 3. Różnorodność kultury artystycznej Żydów polskich na przestrzeni dziejów (literatura, sztuki plastyczne, teatr, muzyka, film). 4. Polacy i Żydzi: swoi-obcy-współobywatele. Stosunki polsko-żydowskie wczoraj i dziś. Postaci wybitnych Żydów w skali lokalnej lub ogólnopolskiej. 5. Udział Żydów w walkach o niepodległość Polski. Preferuje się tematy z historii regionalnej Żydów. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o zgłoszenie do pana Marcina Grulkowskiego do wtorku 19 grudnia w celu uściślenia tematu pracy.Nagrodami w konkursie są m.in. indeksy na studia na kierunkach judaistyka, historia i filologia polska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Fundacji SHALOM tutajSerdecznie zapraszamy.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie