I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

21 listopada 2018 r. klasa II b wraz z wychowawcą, panem Grzegorzem Knopikiem, oraz panią Wiesławą Sabisz postanowiła zamienić szkolną klasę w uniwersytecką salę zajęć na Wydziale Biologii w Gdańsku. Głównym celem tej edukacyjnej wycieczki był interesujący wykład pt „Etyczne aspekty medycyny regeneracyjnej (rodzaje i klasyfikacja komórek macierzystych, inżynieria tkankowa, klonowanie terapeutyczne, etyczne i prawne aspekty wykorzystania komórek macierzystych)", przeprowadzony przez dr Annę Kot. Temat rozpoczęliśmy od znanego na całym świecie eksperymentu myślowego – dylematu wagonika, który wprowadził nas do aktualnych problemów etycznych w medycynie, dotyczących transplantacji, klonowania a przede wszystkim wykorzystywania komórek macierzystych w celach leczniczych. Warsztaty zakończyły się żywą dyskusją w sprawie słuszności decyzji w tych trudnych do rozstrzygnięcia kwestiach. Na ten temat można by rozmawiać bez końca, dlatego po powrocie do szkolnych ławek, raz jeszcze omówiliśmy zagadnienia etyczne w medycynie. Liczymy na więcej tak ciekawych wykładów!

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie