26 października 2021 r.                        9:00

data ogłoszenia       godz. ogłoszenia

 

 

     Lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego przeprowadzonego w dniu 12.10.2021 r. dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022*

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

% uzyskanych punktów

1.       

Oliwia Julia Szczęśniak 

Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach

75

Podpis przewodniczącego RKK

Grażyna Reca