I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Informacja o naborze na rok szkolny 2016/2017

 Regulamin rekrutacji     Terminy rekrutacji     Podanie     Karta informacyjna     Kilka wskazówek

Informacje o liczbie godzin z przedmiotów rozszerzonych i języków w poszczególnych klasach

A     B     C     D     E

We wszystkich klasach pierwszych językiem wiodącym będzie język angielski.

Informacja dla uczniów gimnazjum w sprawie rekrutacji

W związku z brakiem zainteresowania kierunkiem:
- technik handlowiec w Technikum Nr 1 w Kościerzynie było 0,5 oddziału jest 0
- kelner w Technikum Nr 2 w Kościerzynie było 0,5 oddziału jest 0
Zarząd Powiatu Kościerskiego na posiedzeniu w dniu 28 czerwca br. podjął decyzję o nie kontynuowaniu naboru do ww. kierunków technikum, w to miejsce zostaje zwiększona ilość miejsc na następujących kierunkach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum Nr 1 w Kościerzynie był 1 oddział jest 1,5 oddziału
- technik informatyk w Technikum Nr 2 w Kościerzynie było 0,5 oddziału jest 1 oddział
- technik obsługi turystycznej w Technikum Nr 2 było 0,5 oddziału jest 1 oddział
- technik mechanik w Technikum Nr 2 w Kościerzynie był 1 oddział jest 0,5 oddziału

rekrutacja 1lo 16 17

Więcej informacji znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego.

 

A) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi:
matematyka-fizyka-język angielski

Dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi, matematycznymi czy fizycznymi (np. kierunki ścisłe i politechniczne, filologia angielska).

Przedmioty rozszerzone

 

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Matematyka 3 P + 1= 4 4P + 4 = 8 3P+3 = 6
Fizyka 1 P 5 5
Język angielski 3P+1= 4 3P+4=7 3P+3 = 6

P – oznacza ilość godzin realizowanych w zakresie podstawowym

Informacje dodatkowe:

Maturalne przedmioty podstawowe

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Język polski 4 4 4
Język niemiecki 2 2 2

 

B) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi:
biologia-chemia

Dla zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość z kierunkami biologicznymi, chemicznymi czy medycznymi (np. biotechnologia, farmacja, medycyna).

Przedmioty rozszerzone

 

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Biologia 1 P 6 6
Chemia 1 P 6 6

P – oznacza ilość godzin realizowanych w zakresie podstawowym

Informacje dodatkowe:

Maturalne przedmioty podstawowe

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Język polski 5 4 3
Język niemiecki 2 2 2
Język angielski 3 4 3
Matematyka 4 4 3

 

C) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi:
język polski – historia - WOS

Dla humanistów, którzy swoją dalszą edukację wiążą z prawem, historią, dziennikarstwem, filozofią czy studiami filologicznymi (np. prawo, filologia polska, filologia kaszubska).

Przedmioty rozszerzone

 

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Język polski 5 P 4 P + 4 = 8 3 P + 4 = 7
Historia 2 P 6 4
WOS 1 P 4 3

P – oznacza ilość godzin realizowanych w zakresie podstawowym

Informacje dodatkowe:

Maturalne przedmioty podstawowe

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Język niemiecki 2 2 2
Język angielski 3 3 3
Matematyka 4 3 4

 

D) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi:
matematyka – geografia – język niemiecki

Dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach ekonomicznych, społecznych oraz geograficznych czy turystyką (np. ekonomia, zarządzanie).

Przedmioty rozszerzone

 

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Matematyka 4 P +1 = 5 3 P + 4 = 7 3 P + 4 = 7
Geografia 1 P 5 4
Język niemiecki 2 P 2 P + 4 = 6 2 P + 3 = 5

P – oznacza ilość godzin realizowanych w zakresie podstawowym

Informacje dodatkowe:

Maturalne przedmioty podstawowe

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Język polski 4 4 4
Język angielski 3 3 3

 

E) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi:
biologia – język angielski - chemia

Dla zainteresowanych kierunkami biologicznymi, którzy wiążą swoją dalszą edukację ze studiami wojskowymi, wychowaniem fizycznym, anglistyką (np. AWF, medycyna, biotechnologia, filologia angielska).

Przedmioty rozszerzone

 

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Biologia 1 P 5 5
Język angielski 3 P + 1 = 4 3 P + 3 = 6 3 P + 2 = 5
Chemia 1 P 4 4

P – oznacza ilość godzin realizowanych w zakresie podstawowym

Informacje dodatkowe:

Maturalne przedmioty podstawowe

Klasa I

(ilość godzin)

Klasa II

(ilość godzin)

Klasa III

(ilość godzin)

Język niemiecki 2 2 2
Język polski 4 4 4
Matematyka 4 5 3
© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie