Lista dostępnych Olimpiad wraz z terminami obowiązującymi w danym roku szkolnym znajduje się pod adresem:

Wykaz olimpiad i konkursów

Zachęcamy do udziału. O szczegóły można pytać zarówno wychowawców klas, jak i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Każdy zainteresowany otrzyma wsparcie merytoryczne szkolnego opiekuna.

 Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych