Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

 Termin dostarczenia informacji o wybranej kategorii turniejowej wraz z planowanym repertuarem został przesunięty do poniedziałku, 02.03. 2015 r. Eliminacje szkolne odbędą się 05.03. 2015 r.

Wypełnione deklaracje należy składać u nauczycieli języka polskiego. Wzory zgłoszeń w  Czytaj więcej.

 

KARTA UCZESTNIKA

60. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

            Po zaznajomieniu się z regulaminem 60.. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w:

turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ

Województwo   …………………………...           Miejscowość ...........................................................................

I. Imię i nazwisko...................................................................................................................................

II. Zawód ......................................................................................................................................................

III. Instytucja macierzysta (szkoła, uczelnia, placówka k-o) ....................................................................... ........................................................................................................................................................................

IV. Ile razy brał udział w konkursach recytatorskich ............................................................................

V. Skład osobowy (z   dokładnym instrumentarium i sposobem podłączenia )
Imię i nazwisko Instrument Sposób podłączenia instrumentu


 1. 1. 


 1. 2. 


 1. 3. 


VI. Adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym)
VII.

Numer telefonu domowego lub numer telefonu kontaktowego   -

e-mail -

VIII. Tytuł utworu Autor tekstu Muzyka Aranżacja
1.
2.
3.
  Utwór recytowany  

       prosimy o czytelnie wypełnienie karty

IX. Imię i nazwisko instruktora ................................................................................................................

................................................                                                                      ...............................

       Miejscowość i data                                                                                         podpis

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH

……………………………………………………………………………………………………………………………

powiatowego/rejonowego /miejskiego…………………………………………………………………………………..

wojewódzkiego ………………………………………………………

 

 

KARTA UCZESTNIKA

60. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

województwo..................................................... miejscowość....................................................

Po zaznajomieniu się z regulaminem 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w:

-          turnieju RECYTATORSKIM*)

-          turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA*)

*)niepotrzebne skreślić

1.     Imię i nazwisko............................................................................................................................................

2.     Adres (z kodem) .............................................................................................................................................

…....................................................................... e-mail …..............................................................................

 1. Zawód ............................................................................................................................................

4.     Instytucja macierzysta (szkoła, uczelnia, zakład pracy, placówka ko) .....................................................         ...........................................................................................................................................................................

5.    Kategoria, w której występuję (dotyczy turnieju recytatorskiego) ........................................................

6.     Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza; czas trwania prezentacji, nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora).

A ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

B ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................                                                            

C ................................................................................................................................................                                                                

................................................................................................................................................

7.    Do wykonania zgłaszam (wpisać litery wg układu w pkt. 6):

-          w przeglądzie ..........................................   ....................................................................                                              

-          w przeglądzie powiatowym/rejonowym   .......................................................................                            

-          w przeglądzie wojewódzkim ...........................................................................................                                      

-          w przeglądzie finałowym ................................................................................................                                            

                                      

8.     Imię i nazwisko instruktora   ..................................................................................................................

       ...............................................                                                                             .................................................

                  miejscowość i data                                                                                                                                                                          podpis

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH

……………………………………………………………………………………………………………………..

powiatowego/rejonowego………………………………………………………………………………………….

wojewódzkiego ……………………………………………………………………………………………………

 

KARTA UCZESTNIKA

60. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

    Po zaznajomieniu się z regulaminem 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w:

turnieju TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. 1.Imię i nazwisko wykonawcy:........................................................................................................
 2. 2.Adres zamieszkania wykonawcy:.................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. 3.Telefon/e-mail wykonawcy:..........................................................................................................
 2. 4.Nazwa i adres instytucji patronującej:........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. 5.Telefon/Fax/e-mail instytucji:......................................................................................................

........................................................................................................................................................

 1. 6.Tytuł monodramu:........................................................................................................................
 2. 7.Autor i tytuł tekstu, na podstawie którego powstał monodram:..............................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Tłumacz:.....................................................................................................................................

9. Realizatorzy monodramu:............................................................................................................

10. Data premiery:...............................................................................................................................

 1. autor scenariusza:.........................................................................................................
 2. reżyser:..........................................................................................................................
 3. scenografia:...................................................................................................................
 4. muzyka:.........................................................................................................................

11. Czas trwania:11.Potrzeby techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne):.............................................................

 1. monodramu...................................................................................................................
 2. montażu.........................................................................................................................
 3. demontażu.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 12.Informacje o wykonawcy:.............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 13.Krótki opis spektaklu:...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.....................................                                                                     .............................................

miejscowość, data                                                                                       podpis uczestnika

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH

......................................................... ………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                    

powiatowego/rejonowego…………………………………………………………………………………………………..

wojewódzkiego ……………………………………………………………………………………………………………

© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie